Euromost od Vlade i Skupštine zatražio, da se produži rok za legalizaciju bespravnih objekata na još godinu dana

Nevladina organizacija ,,Euromost“,  juče se obratila predsjedniku Vlade Dušku Markoviću i predsjedniku Skupštine Crne Gore, Ivanu Brajoviću, za produžavanje roka legalizacije bespravnih objekata na još godinu dana.

      Oni su u svom saopštenju koje su dostavili Portalu sjevercg naveli , da im se veliki broj gradjana sa sjevera Crne Gore  obratio  sa molbom, da podnesu inicijativu za produžavanje roka za legalizaciju bespravnih objekata, navodeći razloge, od finasijskih nemogućnosti zbog lose ekonomske sutuacije na sjeveru Crne Gore, do nemogućnosti rješavanja imovinskih odnosa.

,,Loš odaziv u opštinama na sjeveru Crne Gore, nameće nam, da se razmisli o produživanju legalizacije bespravnih objekata. 20. dana prije završetka postupka legalizacije bespravnih objekata u Bijelom Polju od 5000 bespravnih objekata,  samo njih 50 je do sada predalo zahtjev“.

Ista situacija je i u ostalim opštinama na sjeveru Crne Gore, kada se tiče predatih zahtjeva u Pljevljima je predato 155, u Rožajama 86, u Kolašinu 59, na Žabljaku 60, u Beranama 39, u Mojkovcu 15 i u Plavu 4.

,,Veliki broj gradjana traži od naše organizacije da se pokrene peticija gradjana, koja bi se dostavila Vladi i Skupštini Crne Gore, za produživanje roka. Euromost će u slučaju produživanja zatražiti i od opština sa sjevera Crne Gore i lokalnih parlamenata, da donesu nove odluke, kada se tiče cijena za legalizaciju, jer su sadašnje cijene previsoke i utiču na standard gradjana i njihovo siromašenje“.

,,Slažemo se da treba svi objekti da se legalizuju, ali smatramo da treba imati i u vidu da svi nelegalno izgradjeni objekti su izgradjeni u vremenu kada su gradjani bili zapošljeni u fabrikama, koje su kasnije kroz privatizaciju uništene. Tada su mogli da prehrane svoje porodice, da se školuju. Danas je situacija skroz drugačija, mnogi sada imaju svoje kuće i objekte  koje su nelegalno izgradili, ali nažalost teško žive te porodice, jer su svi članovi nezaposleni“.

Sve ove činjenice moramo uzeti u obzir, ne smijemo pritiskati gradjane i zbog nastavka iseljavanja sa sjevera Crne Gore. Moramo naći način, kako da se svi ovi problemi zajedno sa gradjanima rješavaju. Nikako ne smijemo pristupiti bilo kakvoj represiji, kroz razne finasijske ili druge pritiske i uticati na gradjane, jer smo sigurni da ćemo na sjeveru samo imati problem sa istim i podstaći ih da nastave da se iseljavaju“ kazali su iz Euromost-a.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor