Search
Close this search box.

Esmin Bećović direktor Uprave za kapitalne projekte

Vlada Crne Gore razmotrila je više kadrovskih pitanja, i između ostalog donijela Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Budimira Mugoše, kao i Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog odbora Fonda rada Alekse Marojevića. Iz Vlade je saopšteno da je donijeto Rješenje o imenovanju Ivane Mihajlović za članicu Upravnog odbora Fonda rada, kao i da je data saglasnost da se Mladen Koljenšić postavi za glavnog inspektora za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva u Upravi za inspekcijske poslove

“Vlada je donijela Rješenje o prestanku mandata v.d. pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca Sektora za finansijsko – obavještajne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Saše Maškovića, donijela Rješenje o određivanju Aleksandra Radovića za v.d. pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca Sektora za finansijsko – obavještajne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova”, naglašava se u saopštenju.

Takođe, Vlada je imenovala Esmina Bećovića za direktora Uprave za kapitalne projekte.

Vlada je imenovala i Armina Mujevića za vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

“Vlada je donijela Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave Agrona Camaja, kao i Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za ljudske resurse Đura Nikača”, naveli su u saopštenju.

Takođe, kako je saopšteno, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Agrona Camaja za direktora Uprave za ljudske resurse.

Vlada je odredila Milana Bankovića za punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara “AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica”.

Takođe, Vlada je predložila Skupštini akcionara AD “Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica“ da za članove Odbora direktora izabere Ljiljanu Jokić Kapu, Igora Rackovića, Momočila Jelića i Mensura Bošnjaka.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor