EPCG raspisala tender za nastavak korišćenja i fazne rekultivacije deponije Maljevac – Vrijednost radova skoro 900.000 EUR

Elektroprivreda Crne Gore je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za aktivnost „Izvođenje radova na projektu – nastavka korišćenja i fazne rekultivacije deponije Maljevac“.

– Procijenjena vrijednost ove javne nabavke je 895.000 EUR bez PDV-a. Radovi predstavljaju nastavak radova na korišćenju kasete III (do kote 824 mnm), i definisani su Glavnim projektom. Ovaj projekat podrazumijeva izvođenje geodetskih i zemljanih radova, građevinske i montažne radove kao i izradu projekta izvedenog stanja – naglasio je izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin. Ovaj projekat predstavlja nastavak aktivnosti koje su započete 2019. godine na izvođenju radova na korišćenju kasete III na Maljevcu, a čiji cilj je da se obezbijedi nesmetano odlaganje produkata rada TE Pljevlja. Što se tiče kasete tri, do sada, EPCG je izvela dvije faze radova. Faza I predstavlja pripremu Kasete III sa izgradnjom nasipa do kote 817 mnm, vrijednost ugovora potpisanog u julu 2019. godine je oko 655 hiljada eura. Faza II predstavlja izgradnju nasipa do kote 821mnm, vrijednost ugovora potpisanog u novembru 2020 godine je oko 400 hiljada eura.

Rovčanin je podsjetio i da Elektroprivreda, uporedo sa gore navedenim aktivnostima. vrši aktivnosti na rekultivaciji kasete II, rekultivaciji nizvodnih kosina, sanaciji klizišta, izmještanju Paleškog potoka sa izgradnjom pumpe procjednih voda, izgradnji trafostanice i ostale elektro infrastrukture za potrebe pumpne stanice drenažnih voda.

Ove aktivnosti finansiraju se iz kredita Svjetske banke, za koje je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, nakon sprovedenog tenerskog postupka po pravilima Svjetske banke potpisala Ugovor.
– Napominjemo da se intenzivno sprovodi projekat fazne rekultivacije na deponiji pepela i šljake na Maljevcu i za sada su zatvorene dvije trećine deponije. Projekat je vrijedan oko 20 miliona eura, a na jednom dijelu deponije se radovi privodi kraju. Projekt obuhvata tehničku i biološku rekultivaciju zemljišta a ozelenjavanje površina počelo je sadnjom osam hiljada sadnica crnog bora, javora i ruja. Uporedo sa sadnjom drveća vrši se sjetva trave, nakon čega slijedi postavljanje parkovskog mobilijara – saopšteno je iz ECG.

Nakon zavšetka projekta i rekultivacije deponije Maljevac, Pljevlja će na raspolaganju imati uređeni park površine preko 600 hiljada metara kvadratnih, sa preko 45 hiljada sadnica javora, crnog bora i ruje, po najsavremenijim standardima struke. Biće izgrađena i biciklistička i trim staza, postavljen parkovski mobilijar, klupe za odmor i dr., i sve ostalo što sadrže savremeno uređeni parkovi. Ova velika površina, pored rekreativnog karaktera, predstavljaće i dodatna pluća grada.

Izvor: eKapija

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor