EPCG: Plav nezakonito skinuo 2.107.500 eura sa našeg računa

Pogrešno tumačeći Zakon o putevima i Odluku o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta, opština Plav nametnula je samovoljno nezakonitu naknadu za postavljanje i ugradnju, između ostalog i elektronskih uređaja tzv. novih brojila, saopšteno je iz Elektroprivreda Crne Gore, koja je zbog ovoga podnijela krivičnu prijavu protiv odgovornih lica zaposlenih u opštini Plav.

“Ova lokalna samouprava je nezakonitim postupkom izvršila prinudnu naplatu sa računa EPCG u iznosu od 2.107.500 eura”, kazali su iz EPCG.

Kako dodaju, donošenjem rješenja za 597 ugrađenih brojila i 246 mjernih ormara, na osnovu takvog nezakonitog rješenja, ova lokalna samouprava izvršila je prinudnu naplatu od EPCG.

“Ovim postupkom opština Plav je učinila više nezakonitih radnji. Prije svega, navedena naknada nije propisana Zakonom, ista je utvrđena u postupku koji nije sproveden u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, a Rješenje je donijeto od strane nenadležnog organa tj. lokalnog Sekretarijata za privredu, razvoj i finasije”, dodaju iz EPCG.

Iz EPCG smatraju da ovakvim ponašanjem opština Plav dovodi u pitanje planiranje budućih investicija ne samo u tom regionu već i investicije u energetski sektor kao i normalno poslovanje EPCG.

“Koliko je apsurdna odluka lokalnih funkcionera opštine Plav i koliki je nivo nepoznavanja elektroenergetskog sistema ogleda se u i činjenici da su ovu nezakonitu naplatu usmjerili ka EPCG koja nije ni vlasnik predmetnih uređaja i opreme. Naime, nadležna kompanija koja se bavi tim poslom je operator distibutivnog sistema – CEDIS, koja inače sprovodi projekat instaliranja novih tzv. pametnih brojila, odnosno zamjenu postojećih”, kažu iz EPCG.

Posebno napominju da je EPCG u prethodnom periodu, dok je to bila njena nadležnost, redovno plaćala naknade lokalnim samoupravama za postavljanje električnih vodova na opštinskim putevima, kao i godišnju naknadu za te vodove, te poreze na nepokretnost u značajnom iznosu, a s obzirom da brojila predstavljaju pripadajuće mjerne uređaje na vododovima, a ne samostalne uređaje, to se iz navedenog razloga naknada samo za brojila ne može naplaćivati jer bi to značilo plaćanje naknade dva puta po istom osnovu.

“Dakle, ovakvim postupanjem lokalna samouprava Opštine Plav je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist i umjesto da podrži unaprjeđenje i modernizaciju distributivnog sistema, a u korist i na zadovoljstvo svih potrošača i prije svega građana te opštine, radi upravo suprotno jer bi ovim postupkom građane dodatno opteretila na računu za električnu energiju”, napominju iz EPCG.

“Elektroprivreda kao kompanija koja obavlja djelatnost od opšteg interesa, očekuje u narednom periodu kroz sudske odluke, odgovornost svih pojedinaca lokalne samouprave u Plavu za nezakonitu primjenu zakona i narušavanje međunarodnog principa funkcionisanja energetskih operatera. Sa druge strane, EPCG kao kompanija u većinskom vlasništvu države Crne Gore, pokrenuće inicijativu prema Vladi Crne Gore u cilju zaštite imovine, odnosno u cilju zaštite imovine države Crne Gore u EPCG kroz sistemski model kao održivo rješenje, od nezakonitog postupanja opštine Plav”, poručuju iz kompanije.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor