EPCG da spriječi gašenje Termoelektrane Pljevlja

Vlada je obavezala Elektroprivredu, da kao operater za postrojenja Termoelektrana Pljevlja, preduzme sve pravne radnje i obezbijedi sve uslove u cilju zaštite prava države u postupku pred Energetskom zajednicom. Zadužila je i Ministarstvo kapitalnih investicija da prati i pruži aktivnu podršku Elektoprivredi u tom postupku i da zajedno pripreme nacrt odgovora-izjašnjenja na uvodno pismo Sekretarijata Energetske zajednice.

Sekretarijat Energetske zajednice je 20. aprila MKI poslao uvodno pismo i time pokrenuo postupak za rješavanje sporova protiv Crne Gore zbog navodnog nepoštovanja ugovora o osnivanju Energetske zajednice. Crna Gora mora do 20. juna da odgovori na pismo EZ.

“Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) je mišljenja da je obaveza Elektroprivrede kao privrednog subjekta u državnom vlasništvu, i kao operatora postrojenja TE „Pljevlja“ da se aktivno uključi u proceduru pred Energetskom zajednicom zajedno sa Vladom i Ministarstvom, te da obezbijedi sve uslove (dokumentaciju, eksperte u oblastima koje su zahvaćene postupkom i Direktivom, pravne savjetnike…) kako bi se u tom postupku izdejstvovao najpovoljniji ishod, a koji ne bi smio značiti gašenje TE Pljevlja, u smislu potrebe za održavanjem snabdijevanja energijom”, navedeno je u infromaciji koja je usvojena na jučerašnjoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić.

U informaciji je navedeno da Sekretarijat zauzima stav da Crna Gora navodno nije ispoštovala odredbe direktive 2001/80 koje predviđaju da postrojenje podložno članu 4 može ostati u pogonu samo ako ne radi duže od 20.000 radnih sati nakon 1. januara 2018.

“Na osnovu odredbi Odluke Ministarskog savjeta 2013/06/MC-EnC, postrojenje takođe može dalje da radi ako je u skladu sa strožim emisionim standardima Direktive o industrijskim emisijama. U slučaju TE Pljevlja, po mišljenju Sekretarijata, nijedna od ovih opcija nije slučaj”, piše u informaciji.

Sekretarijat je preliminarno zaključio da TE Pljevlja, kao jedino veliko postrojenje za sagorijevanje koje radi u Crnoj Gori, navodno nije poštovalo pravila iz člana 4 (4) Direktive, te da je TE Pljevlja kao postrojenje dostigla ograničenje od 20.000 radnih sati do kraja 2020. godine, a nije u skladu sa standardima Direktive prestala sa radom, kako se to zahtijeva pravilima Energetske zajednice.

Slanjem Uvodnog pisma, Sekretarijat EZ je pokrenuo preliminarni postupak, čija je svrha pružanje mogućnosti Crnoj Gori da se izjasni na navode o navodnom nepridržavanju pravila Energetske zajednice u roku od dva mjeseca i omogućavanje Sekretarijatu da utvrdi potpunu pozadinu konkretnog predmeta.

“U skladu sa članom 13. Postupka za rješavanje sporova, Sekretarijat putem ovog Ministarstva traži od Vlade da podnese svoja zapažanja tom tijelu, o činjeničnim i pravnim pitanjima, koja su iznijeta u Uvodnom pismu u roku od dva mjeseca, odnosno do 20. juna. Proceduru pripreme Odgovora izjašnjenja na uvodno pismo Sekratarijata sproveo bi mješoviti tim sastavljen od osoba koje delegira Elektroprivreda i Ministarstvo kapitalnih investicija, a potom bi isti odgovor bio usvojen na sjednici Vlade i upućen Sekratarijatu”, pojasnili su iz Vlade.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor