Eko-tim: U Crnoj Gori trenutno imamo čak 31 malu hidroelektranu

U Crnoj Gori trenutno imamo čak 31malu hidroelektranu, koja se nalazi u fazi eksploatacije odnosno ima upotrebnu dozvolu.Ukupan broj raskinutih Ugovora o koncesiji u periodu od 2010 do 2021.godine je 14, naveli su u NVO,,Eko-tim“.
      Foto:NVO,,Eko-tim“
Ovo znači da građani Crne Gore plaćaju i nastaviće sa plaćanjem narednih 12 godina subvencije privatnim investitorima u mHE kroz račune za električnu energiju a sve za 31 mHE.
Građani plaćaju subvencije za projekte za koje ni u jednom slučaju nije dokazan javni interes, koji dovode do devastacije prirodnih resursa, ostavljaju lokalne zajednice bez vode kao osnovog uslova za život i za koje je dokazano da su društveno-ekonomski neopravdani. Uz sve to projekti mHE proizvode zanemarive količine električne energije.
Pored svih dokaza o ukupnoj štetnosti mHE koje su javnosti i nadležnim institucijama prezentovani tokom posljednje dvije godine od strane Eko-tima i WWF Adria, i dalje imamo aktivne proteste mještana u Barama Kraljskim i Rečenima koji se bore da sačuvaju resurse za buduće generacije, koje se bore za održiv razvoj i za ekološku Crnu Goru.
Do podataka u odnosu na mHE, NVO Eko –tim je došla zahvaljujući pravnoj pomoći NVO Mansa za podnošenje zahtjeva za slobodan pristup informacijama.
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor