EK da objasni milionsku donaciju CG

Poslanica Evropskog parlamenta (EP) Helen Laport zatražila je od Evropske komisije (EK) da objasni kako je Crnoj Gori dala milionsku donaciju iz Fonda solidarnosti Evropske unije iako službena Podgorica nije dio evropskog bloka i ne uplaćuje novac u budžet Unije. Kako je rekla Laport, osnovan u cilju pružanja odgovora na prirodne katastrofe, Fond solidarnosti Evropske unije (EUSF) proširen je tako da pokriva i troškove koji se odnose na kovid-19, piše Dan.

“Velike vanredne situacije u javnom zdravstvu sada ispunjavaju uslove za EUSF podršku. Kao rezultat, 17 država članica dobiće pomoć iz ovog fonda u rješavanju neočekivanih troškova koji proističu iz pandemije. Međutim, nacrt izmjena budžeta br. 2/2021 takođe navodi tri zemlje koje pristupaju Crnu Goru, Albaniju i Srbiju kao korisnice, dodjeljujući im ukupno 13 miliona eura. Može li nam Evropska komisija reći pravni osnov za odobravanje podrške ovim zemljama koje pristupaju, jer one po definiciji ne uplaćuju u budžet Unije”, kazala je Laport.

Istakla je da EK treba da kaže i namjerava li da dodijeli podršku drugim zemljama kandidatima u okviru drugih programa Unije, poput Fonda za prilagođavanje globalizaciji.

Odgovorila je komesar EU za koheziju i reforme Eliza Fereira.

“Prema članu dva, stav jedan Uredbe Savjeta (EZ) br. 2012/20021 od 11. novembra 2002. godine, osnivanjem Fonda solidarnosti Evropske unije (EUSF), država koja može da podnese zahtjev za pomoć iz Fonda je država članica ili zemlja uključena u pristupne pregovore sa Unijom. Osnova za ovakav postupak zakonodavca je da utvrdi da će Fond biti dostupan zemljama koje pristupaju jer Evropska unija treba da se solidariše i sa zemljama koje pregovaraju o pristupanju. Uspostavljeno je proširenje Uredbe o EUSF na te zemlje u skladu sa članom 308. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice (trenutni član 352 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije)”, rekla je Fereira.

Kako je pojasnila, podrška Evropskog fonda za prilagođavanje globalizaciji zasad nije dostupna zemljama koje pregovaraju o članstvu  u EU.

Po najavi Evropske komisije, paketom EUFS obuhvaćeno je 17 država članica, kao i tri pristupne zemlje među kojima je Crna Gora.

Iz Evropske komisije je ukazano da će paket doprinijeti naporima 17 država članica i tri pristupne države (Crna Gora, Srbija i Albanija) u zaštiti javnog zdravlja u borbi protiv korona virusa. Ovim je, kako se tvrdi, podržan dio javne potrošnje država usmjerene na medicinsku i ličnu zaštitnu opremu, hitnu podršku stanovništvu i mjere prevencije, praćenja i kontrole širenja bolesti.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor