Dug Opštine Nikšić više od 30 miliona eura

Dug nikšićke Opštine je veći od 30 miliona eura, a jedan broj preduzeća je u potpunom kolapsu, saopštio je predsjednik Skupštine Opštine Nikšić Nemanja Vuković.

On je ocijenio da stanje koje je zatekla nova lokalna uprava Nikšića nije nimalo obećavajuće, a naslijeđeni su i brojni problemi, poput velikog opterećenja i neriješenog pitanja gradske deponije Mislov do, zbog čega su ovih dana aktuelni protesti mještana.

Govoreći o problemu nezaposlenosti, posebno tokom pandemije koronavirusa, Vuković je kazao da reakcija tadašnje lokalne vlasti nije bila na očekivanom nivou kako bi se od tog negativnog uticaja zaštitila i privreda i građani.

„Nemininovno je da je pandemija ostavila negativne posledice i na Nikšić i na ekonomiju Crne Gore. Potreban je određeni period kako bi došli do stvaranja pretpostavki za nova radna mjesta, koja smo planirali i našim izbornim programima, prvenstveno kroz dovođenje kredibilnih investitora čistog kapitala“, rekao je Vuković na događaju u nikšićkom Tehnopolisu pod nazivom na Kafi sa predsjednikom.

Opština, kako je kazao, mora biti partner, a ne ucjenjivač. Da bi kredibilni investitor došao lokalna uprava mora da za njih otvori vrata, mada se decenijski problem nezaposlenosti ne može riješiti jednom kapitalnom investicijom.

„Od 2001. do 2019. godine mislim da smo imali manje oko devet hiljada radnih mjesta, što pokazuje kakve su bile politike u prethodnim godinama i sa kakvim problemom se sada suočavamo. Nikšić je grad velikih socijalnih potreba i visoke stope nezaposlenosti, naročito mladih, i tražićemo rješenja i modele u saradnji sa Vladom i državom kako bi postepeno smanjivali nezaposlenost“, rekao je Vuković.

Na pitanje moderatorke događaja, Svetlane Tomić, da li socio-ekonomska situacija, nezaposlenost i položaj građana, utiču na ekstremnu podijeljenost u društvu, Vuković je odgovorio da te podjele nijesu nimalo slučajno potencirane svih ovih godina.

„Podjele su služile kao paravan za ono što se dešavalo na svim nivoima Crne Gore, računajući kriminalne radnje, pljačke, pohare. Sve to je iza nas, takav način upravljanja smo pobijedili i treba da se okrenemo onom ispred nas, jer je neophodno prevazilaženje podjela“, rekao je Vuković.

Nova vlast, kako je poručio, mora da radi na stvaranju novih vrijednosti i otvaranju novih radnih mjesta, a podjele u društvu ni nakon istorijskog 30. avgusta, kada je pobijedila opozicija, nijesu manje i to se mora prevazilaziti.

„Vjerujem da će, kada podignemo standard građana, te podjele i ti ekstremi koji djeluju na političkoj pozornici Crne Gore biti marginalizovani“, ocijenio je Vuković.

Privredu Nikšića, kako je rekao, biće veoma teško oporaviti i vratiti na nivo od prije 30 godina, ali tome treba težiti.

„Postoje ideje da se kroz edukacije i prekvalifikacije, kao i podršku mladima i ženama u biznisu otvore nove mogućnosti, a šansu vidimo i u poljoprivredi kako bi se pomoglo samozapošljavanje“, rekao je Vuković.

On je najavio planove o otvaranju fonda za podršku poljoprivredi, kao i formiranje zadruga i lanaca snabdijevanja od proizvođača do potrošača, čime bi bio omogućen lakši plasman na tržištu, a samim tim i veći razvoj pčelarstva, kozarstva i drugih djelatnosti.

„Opština bi trebalo da, kada prođe i finansijska revizija, makar u budžetu za narednu godinu, jasno definiše sredstva za podršku mladima i ženama u biznisu, kao i vidove olakšica. Da se utvrdi da li bi podrška bila obezbijeđena kroz direktnu materijalnu pomoć, zapošljavanje ili pri pokretnju start up-a“, rekao je Vuković i dodao da treba da se pomaže razvoj realnog sektora.

Prema njegovim riječima, danas je situacija da mladi ljudi masovno odlaze, a da su opštinska preduzeća natrpana zaposlenima, što je posledica nekh drugih politika i devastacija realnog sektora.

„Crna Gora ne bi trebalo da se oslanja isključivo na turizam, kao što je bio slučaj prethodnih decenija, već da se podstiče i razvija realan sektor, s posebnim akcentom na preduzetništvo, posebno mladih i žena“, ocijenio je Vuković.

On je najavio da će nova lokalna uprava, „za razliku od prethodne“, biti izuzetno otvorena za građane, predstavnike nevladinih organizacija, privrednike i sve zainteresovane da sa predlozima unaprijede sistem kako bi rad Opštine bio bolji.

Kao pozitivan pomak na neophodnoj otvorenosti prema građanima Vuković je naveo da je na njegovu inicijativu omogućeno uživo prenošenje sjednica lokalne Skupštine na Televiziji Nikšić, što je ostvareno zahvaljujući umijeću i profesionalnosti ekipe te medijske kuće.

„Otvorenost institucija lokalne samouprave je veoma važna i ne smijemo dozvoliti, kao što je bio slučaj u prethodnom periodu, da nadležni budu zatvoreni za građane i ne odgovaraju na pozive predstavnika civilnog sektora i medija“, ocijenio je Vuković.

On je saopštio da će njegova vrata uvijek biti za sve otvorena i naveo da je od 7. maja već obavio veliki broj razgovora sa građanima, predstavnicima političkih partija, nevladinog sektora, sa svima koji su bili zainteresovani.

„Lokalna vlast mora da bude servis građana i da sve što radi bude transparentno. Za dijalog ću se uvijek zalagati kako bi se pronašlo rješenje za oporavak i brzi razvoj Nikšića“, rekao je Vuković i najavio planove za uvođenje modela elektronske Opštine kako bi putem mejl adrese ili sajta građani slali pitanja i sugestije.

Lokalni događaj Kafa sa predsjednikom realizuje se kao jedna od aktivnosti u okviru projekta VALID koji se finasira iz fonda Evropa za građane, a jedan od partnera je i Opština Nikšić.

Cilj tog događaja, koji afirmiše vrijednosti koje promoviše Evropska unija (EU), kako je navela Tomić, je podsticanje građana da aktivnije učestvuju u kreiranju lokalne politike kroz afirmaciju kulture dijaloga i identifikovanje aktivnosti lokalnih politika za budući razvoj.

Tomić je zaključila da je cilj projekta VALID formiranje snažne mreže između gradova, kroz njegovanje solidarnosti, dijaloga i poštovanja kulturne različitosti.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor