Drvo samo preduzećima koje mogu da ga prerade

Godišnji program gazdovanja šumama za 2021. godinu koji je Vlada usvojila juče predviđa davanje šuma u državnoj svojini na korišćenje preduzećima iz oblasti drvne industrije, koji su obavezni da dobijenu drvnu masu prerade u sopstvenim kapacitetima za preradu drveta u Crnoj Gori.

„Usvajanje Programa i njegova implementacija imaju, u smislu odredbi Zakona o šumama, zadatak kvantifikovanja mjera na gazdovanju šumama po obimu, vrsti i vremenu izvođenja na godišnjem nivou, shodno planskim dokumentima u šumarstvu, a sve sa ciljem obezbjeđivanja održivog gazdovanja i upravljanja šumskim resursima. Program predstavlja sveobuhvatan plan aktivnosti Uprave za šume, koje se ogledaju prije svega na preduzimanju mjera na: uređivanju, zaštiti i uzgoju šuma, korišćenju šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva, korišćenju nedrvnih šumskih proizvoda i upravljanju lovištima posebne namjene“, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

Kako dodaju, finansijski prihodi planirani Programom gazdovanja šumama po osnovu korišćenja šuma, nedrvnih šumskih proizvoda i lovišta posebne namjene će zbog povećanja cijena drveta kako na globalnom tako i na regionalnim tržištima biti uvećani u odnosu na prihode ostvarene prethodnih godina (u 2020. godini iznosili 8,1 miliona eura).

„Program ima za cilj da šume i šumsko zemljište uživaju posebnu zaštitu, koja se ostvaruje očuvanjem šuma i šumskog zemljišta sa svim njihovim funkcijama, i to kako održivim i multifunkcionalnim gazdovanjem šumama, tako i očuvanjem i unapređenjem biološke i pejzažne raznovrsnosti šuma, što takođe podiže nivo kvaliteta životne sredine. Smisao donošenja Programa gazdovanja šumama je ostvarivanje
osnovnih funkcija šuma, i to kako privredne, tako socijalne i ekološke, uz obavezu da se za realizaciju mjera moraju obezbijediti neophodna finansijska sredstva iz Budžeta“, objašnjavaju u Ministarstvu.

Izvor:RTCG
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor