Dostavljeno 1.060 izvještaja o prihodima i imovini

Od 1. januara do danas, Agenciji za sprečavanje korupcije dostavljeno je 1.060 izvještaja o prihodima i imovini, saopštio je načelnik Odsjeka za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera Stefan Radunović.

On je na pres konferenciji saopštio da su od tog broja obrađena i na internet stranici ASK-a objavljena 772 izvještaja, dok je 288  u fazi obrade.

Radunović je podsjetio da rok za dostavljanje redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini za javne funkcionere u Crnoj Gori, koji je počeo 1. januara, ističe 31. marta ove godine.

Kada je u pitanju vrsta obrađenih i objavljenih izvještaja, Radunović je saopštio da je prijavljeno 380 redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, 206 izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku od 30 dana po stupanju na funkciju, 80 je godišnjih izvještaja o prihodima i imovini po prestanku funkcije, kao i 76 izvještaja o prihodima i imovini u roku od 30 dana po prestanku funkcije.

Dostavljeno je, kazao je Radunović, 25 izvještaja o prihodima i imovini u roku od 30 dana u slučaju uvećanja imovine preko 5.000 eura, kao i pet izvještaja o prihodima i imovini na zahtjev Agencije, u slučaju pokretanja upravnog postupka, u skladu sa zakonom.

„Kako je rok za dostavljanje redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini u toku, a očekujemo još više od 5.000 izvještaja, ASK poziva javne funkcionere i državne službenike koji imaju obavezu podnošenja izvještaja da već sada, ne čekajući 31. mart, dostavljaju Agenciji izvještaje“, kazao je Radunović.

On je podsjetio da je ASK u 2017. sprovela i okončala 159 predmeta i to 92 zbog nedostavljanja izvještaja o prihodima i imovini,
42 zbog nedostavljanja tačnih i potpunih podataka i 25 u vezi provjere osnova sticanja prihoda i imovine u vrijednosti preko 5.000 eura.

„Kad su u pitanju prekršajni postupci, u 2017. je zbog nedostavljanja izvještaja po različitim osnovima, Agencija nadležnim sudovima ukupno podnijela 312 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Okončano je 216 postupaka, a izrečene su novčane sankcije u iznosu od 42.090 eura“, rekao je Radunović.

Istovremeno su podnijeta 42 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka zbog neprijavljivanja tačnih i potpunih podataka u izvještajima o prihodima i imovini, a okončana su 24 postupka, te su u ovoj oblasti izrečene novčane kazne u iznosu od 6.720 eura, dok su ostali postupci u toku.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor