Dok čekaju da prođe godina, cijene stanova rastu

U atraktivnim djelovima na snazi zabrana, a oni koji imaju dozvolu moći će sigurno da računaju da će cijena njihovih nekretnina skočiti

Najmanje narednih godinu, na najtrakivnijem dijelu Budve, onom uz obalu ispod magistrale i u Bečićima, neće moći niko da gradi, jer je i zvanično stupila na snagu odluka o uvođenju moratorijuma na dva kontroverzna planska dokumenta “Budva centar“ i “Bečići“.

Time je zaustavljena stanogradnja, najunosniji biznis u protekle dvije decenije u metropoli turizma, jer je u Službenom listu objavljena odluka o izradi Prostorno-urbanističkog plana (PUP) opštine Budva, kojom je predviđeno i stavljanje van snage dva kontroverzna planska dokumenta DUP “Budva centar” i DUP “Bečići”.

Pravno gledano, stečeno pravo gradnje imaju samo oni koji su do donošenja vladine odluke kompletirali prijavu gradnje, odnosno imaju revidovan glavni projekat, sve potrebne saglasnosti (lokalnog vodovoda, regionalnog vodovoda, Sekretarijata za komunalno-stambene poslove), plaćene komunalije Opštini Budva.

Ostali će morati da sačekaju da bude izrađen prostorno-urbanistički plan, nakon čega će tek službe Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao i službe Opštine Budva (glavni gradski arhitekta i Sekretarijat za urbanizam) nastaviti da za područja koja tretiraju oboreni detaljni urbanistički planovi, nastave da izdavaju dokumenta.

Kako piše u odluci, rok za izradu PUP-a je 12 mjeseci od potpisivanja ugovora sa rukovodiocem za izradu planskog dokumenta.

Premijer Zdravko Krivokapić ranije je u izjavi Televiziji Vijesti kazao da je procijenjena šteta po Opštinu Budva, jer neće moći naplatiti komunalije, oko četiri miliona eura.

“Zabrana gradnje ne odnosi se na objekte obrazovanja, nauke, zdravstva, socijalnog staranja, kulture, energetike, sporta i rekreacije, na objekte infrastrukture, trafo-stanice i razvodna postrojenja, objekte za zahtvatanje i tretman vode za piće i druge potrebe, objekte za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, ulice u naseljima i trgove, parking prostore, pijace, gradska groblja, podzemne i nadzemne prolaze, javne garaže, javne zelene površine, blokovska zelenila na javnim površinama, terene za rekreaciju, dječija igrališta, gradske parkove, šetališta, biciklističke staze, kao ni na objekte koji se rekonstruišu radi sanacije, održavanja i korišćenja u okviru postojećih horizonatalnih i vertikalnih gabarita, a koji su izgrađeni u skladu sa zakonom”, navodi se u odluci.

Moratorijum, koji je već jednom odlukom Opštine Budva bio uveden za područje “Budva centar” nije dao neke velike rezultate. Odmah nakon što je ukinut, dogodila se ekspanzija gradnje, a nije donijet novi planski dokumnt, pa su uz samu obalu nikli soliteri.

Praktično je ostalo samo nekoliko neizgrađenih lokacija, kada je prostor “Budva centar” u pitanju- to je svakako parcela ispred Jadranskog sajma, na kojoj je turska kompanija “Mia investments” planirala gradnju dvije kule od po 15 i 16 spratova, kao i sam kompleks Jadranskog sajma gdje su takođe ucrtane višespratnice. Tu je i parcela na lokaciji Velja voda, kompleks turističkog naselja “Slovenska plaza”, ali i stadion Lugovi.

Kada je riječ o Bečićima, oni kojima je onemogućena gradnja, a koji su ušli u procedure dobijanja saglasnosti, je kompanija “Spencer & Hill” prvog čovjeka crnogorske košarke Nikole Pekovića i njegovog kuma Duška Šarića, koji planira da na mjestu akva parka hotela “Mediteran” izgradi novi hotelski depadans.

Tu je i kompanija “Fifth avenue”, koja na samoj bečićkoj plaži ima dvije parcele od dvije i po hiljade kvadrata i hiljadu kvadrata, gdje je planirala gradnju višespratnica. Kompanija se povezuje sa Oliverom Ilinčić, bivšom savjetnicom Svetozara Marovića.

I Prva banka biznismena Aca Đukanovića ima oko 11 hiljada kvadrata nedaleko od hotela “Splendid”, bivše Titeksovo odmaralište, gdje je predviđeno planskim dokumetom da nikne kompleks višespratnica…

Oba kontroverzna planska dokumenta potpisuje profesor Miodrag Ralević, na čiji račun je u protekloj deceniji izrečeno niz optužbi, dok su propuste oko izrade planskih dokumnata utvrdile i inspekcijske službe, ali lokalne vlasti, predvođene čanovima Marovićeve kriminalne grupe, nijesu htjele planska dokumenta da stave van snage.

I dok je u atraktivnim djelovima Budve i Bečićima na snazi zabrana, dotle, oni koji imaju dozvolu, moći će sigurno da računaju da će cijena njihovih nekretnina skočiti.

Izvor: Vijesti.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor