Dječiji dodatak tek od oktobra

Dragan Ivanović (SNP) je istakao da su budžetom za ovu godinu opredijeljena sredstva za dječiji dodatak i besplatne udžbenike osnovcima.

Zakonodavni Odbor Skupštine Crne Gore ocijenio je danas da su izmjene Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim je predviđeno uvođenje dječijeg dodatka od 30 eura za djecu do šest godina u skladu sa Ustavom i pravnim poretkom Crne Gore.

Dopunama je predviđeno da sva djeca do šest godina primaju 30 eura dječijeg dodatka, a protiv toga je bila poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković, koja smatra da se time diskriminišu ostala djeca, odnosno da je suprotno Porodičnom zaakonu.

Dragan Ivanović iz Socijalističke narodne partije je kao jedan predlagača izmjena Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti je kazao je da će se zakon umjesto od 1. jula primjenjivati od 1. oktobra.

To znači da će isplata dječijeg dodatka početi 1. oktobra.

On je kazao da predložene izmjene imaju za cilj su izjednače svu djecu do 6 godine, nezavisno od materijalnog stanja roditelja.

Djeca koja su korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć, lične invalidnine i bez roditeljskog staranja će primati dječiji dodatak do 18. godine, uz neke izuzetke.

On je napomenuo da iznos od 30 eura nije veliki, te da na to utiče finansijska situacija u Crnoj Gori.

– Naš jedini motiv i razlog je da se poboljša stanje u porodici iako to nisu velika sredstva. Prvao na dodatak da imaju troje djece u porodice – kazao je Ivanović.

Draginja Vuksanović Stanković (SDP) je saopštila da u želji da se izjednače djeca, napravljena je diskriminacija, odnosno da su diskriminisana djeca od šeste do 18 godine.

– Porodični zakon dijeli djecu u dvije kategorije. Djeca do 14 godina kao mlađi maloljetnici, i od 14 do 18 kao stariji maloljetnici. Ovaj predlog zakona da se dodjeljuje dječiji dodatak djeci do 6 godine, krši se Ustav, a krše se i odredbe Porodičnog zakona jer je dijete lice do 18 godine života – kazala je ona.

Govoreći o primjeni zakona koja je prolongirana za jesen, Vuksanović Stanković je pitala da li su u budžetu koji je još nije usvojen opredijeljena sredstva za dječiji dodatak i besplatne udžbenike.

Momo Koprivica (Demokrate) je kazao da su je zakon u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, te da nema nikkave diskriminacije. On je istakao da zakonodavac predlaže dva zakona i biće usvojena.

– Djeca do 6. godine će primati dječiji dodatak, a djeca koja su učenici osnovnih škola dobiće besplatne udžbenike. To je procjena države da su troškovi izdržavanja djece u predškolskom uzrastu povezani sa povećanim novčanim izdacima roditelja i zato se dodjeljuje dječiji dodatak. A što se tiče djece u osnovnom obrazovanju, država procjenjuje da su najveći troškovi vezani za udžbenike. I zato se mijenja Zakon o osnovnom obrazovanju, gdje će sva djeca dobiti besplatne udžbenike – kazao je Koprivica.

On je kazao da je socijalna politika prije 20 godina bila diskriminatorska, kada je svoj djeci bio ukinut dječiji dodatak, osim onoj  čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja.

– Kao posljedica toga imamo da se u Crnoj Gori rađa sve manje djece, a sve više ljudi umire. Sadašnja politika je u funkciji unapređenja demografske situacije u Crnoj Gori i ne postoji nikakav osnov da se sa akpekta ustavnosti ona osporava – kazao je on.

Ivanović je kazao da su sredstva za dječiji dodatak i za udžbenike opredijeljena budžetom. Precizirao je da je za udžbenike namijenjeno oko 4 miliona eura, ne navedeći ukupan iznos koji je opredijeljen za dječije dodatke.

Zakon o radu

Zakonodavni odbor je dao zeleno svjetlo da je predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu skladu sa Ustavom i pravnim poretkom Crne Gore.

Govoreći o Predlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu, Dragan Ivanović kao jedan od predlagača je kazao da se izmjenama minimalna zarada od 222 eura povećava na 250 eura.

On je iskatao da su namjeravali da predlože da minimalna zarada bude 300, ali da su bili upozoreni od Vlade da trenutna finansijska situacija nije takva.

Vuksanović Stanković je kazala da SDP podržava taj predlog, ali navodi da će amandmanski djelovati.

– Mi ćemo amandmanski djelovati da minimalna zarada prati prosječnu zaradu, što je sada procentualno predviđeno i važećim zakonom, a da taj procenat bude 50 odsto. Na taj način bi rasla i minimalna i prosječna zarada – objasnila je ona, pozivajući članove odbora da razmotre amandman.

Predsjednik Zakonodavnog odbora Marko Kovačević je kazao da je Služba odbora  imala tehnički amandamn u cilju preciziranja člana 2 koji se mijenja i glasi “minimalna zarada u neto iznosu ne može biti niža od 250 eura”. On je kazao da se to čini sa razlogom kako bi se izbjegla pogrešna tumačenja u praksi.

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Odbor se pozitivno izjasnio o Predlogu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ivanović kao jedan od predlagača je saopštio da su staračka domaćinska na selu imala su do sada primanja 72,89 eura, a povećanjm bi iznosila 102 eura.

– To nijesu neka velika sredstva koja bi poboljšala njihov standard, ali smatram da će im biti od neke pomoći – kazao je ivanović, dodajući da će se budžetom u te namjene na godišnjem nivou izdvojeti  580.000 eura.

Odbor se pozitivno izjasnio i o Predlogu odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine Crne Gore. Prihvačen je predlog predsjednika Zakonodavnog odbora Marka Kovačevića da se ovlasti taj odbor da utvrdi prečišćeni tekst Polsovnika.

Članovi obora su se usaglasili da Poslovnik stupa na snagu danom objaljvivanja u Službenom listu, iz razloga hitnosti, odnosno potrebom da se u najkraćem roku implementiraju predložerne odredbe.

Izvor:Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor