Demokrate i URA tvrde da je DPS falsifikovao njihov Plan, postavili ultimatum

Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA tvrde da je Demokratska partija socijalista grubim flasifikatom njihovog Plana sveobuhvatnih izbornih i drugih reformi, uz razvodnjavanje, obesmišljavanje ili potpunu distorziju ključnih reformskih stavki i normi koje njihov Plan sadrži, pokušala da od sveobuhvatnih izbornih i drugih reformi dobije podršku za kozmetičku nadogradnju i površnu optimizaciju izbornog i drugog zakonodavstva.

Kako navode u saopštenju, dijapazon jezičkih gimnastika i prekrajanja reformskih navoda iz njihovoh Plana, a sve u svrhu da se osujeti njihov normativni poduhvat sprečavanja izbornih zloupotreba vladajuće partije, veoma je širok.

„Tako, iz originalnog dokumenta koji nosi naziv “Plan Demokrata i Građanskog pokreta URA” Demokratska partija socijalista je prepisala rečenicu “Implementacija svih preporuka OEBS/ODIHR misija u izvještajima za 2016. i 2018. godinu“, nakon čega su njeni predstavnici obrisali riječ SVIH. Na ovaj način, DPS šalje jasnu poruku da nije spremna da podrži sve preporuke misije OEBS i ODIHR, već samo one za koje smatraju da ih u narednom periodu ponovo mogu izigrati. Drugo, iz originalnog dokumenta DPS preuzima rečenicu “Povećanje transparentnosti i profesionalizma institucija koje su uključene u izborni proces (posebno DIK i ASK)“ i modifikuje je tako da glasi: “Jačanje sveukupnih kapaciteta, profesionalizma U RADU, kao i povećanje transparentnosti u radu organa značajnih za izborne procese, uključujući DIK i ASK”.

Ovakvom modifikacijom rečenice, DPS iskazuje spremnost da poboljša profesionalnost službenika DIK i ASK, ali nije spremna za korjenitu promjenu u ovim institucijama. Treće, iz originalnog dokumenta DPS preuzima rečenicu “Osnivanje nezavisnog tijela/odbora za nadzor nad dosljednom primjenom usvojenih zakona i podzakonskih akata, i nad ostvarivanjem sloboda i prava učesnika na izborima” i modifikuje je tako da glasi “Radna grupa će definisati mandat, sastav, strukturu i nadležnost nezavisnog odbora/tijela koje će vršiti nadzoor nad primjenom zakona i podakonskih akata”.

Iz priloženog se jasno da zaključiti da DPS nije spremna da osnuje novi nezavinsi odbor za praćenje implementacije zakonskih i podzakonskih akata, nego ima namjeru da definiše mandat već formiranom tijelu. Takođe, DPS nije spremna da prihvati predlog za formiranje nezavisnog odbora koji bi pratio ostvarivanje sloboda i prava učesnika na izborima“, navodi se u zajedničkom saopštenju Demokrata i GP URA.

Kako četvrto navode da iz originalnog dokumenta DPS preuzima rečenicu “Izmjena seta medijskih zakona sa ciljem da se pravni okvir usaglasi sa EU i međunarodnim standardima” i modifikuje je.

„Na način da glasi: “Razmatranje Nacrta zakona o medijima, uz analizu seta medijskih zakona sa eventualnim izmjenama i dopunama”. Ovakvom modifikacijom DPS jasno iznosi stav da Radna grupa ne treba da utvrđuje predlog seta medijskih zakona, već da samo razmatra nacrte seta medijskih zakona koje će pripremiti Vlada Crne Gore, uz mogućnost tzv. stidljivih izmjena i dopuna u predloženim aktima. Peto, iz originalnog dokumenta DPS preuzima rečenicu: “definisati nova zakonska rješenja u vezi sa načinom izbora i izborom Savjeta RTCG, koji će biti nominovani u Parlamentu” i modifikuje je tako da glasi: “Razmatranje Nacrta zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i televizija Crne Gore, gdje će se definisati način izbora i izbor Savjeta RTCG u Skupštini Crne Gore, sa eventualnim izmjenama i dopunama”.

Iz modifikovane rečenice jasno se da zaključiti da DPS ne želi da Radna grupa utvrdi Predlog zakona, već da razmatra Nacrt Vladinog zakona. Takođe, modifikacijom rečenice DPS iskazuje spremnost da definiše način izbora i izbor Savjeta RTCG, ali ne i da bira novi Savjet Radio televizije Crne Gore, već da aktuelni savjet nastavi sa radom do isteka mandata. Šesto, naziv tačke 2c Plana Demokrata i URA koja nosi naziv “Sveobuhvatna izborna reforma” DPS modifikuje tako da glasi “dalja dogradnja izbornog zakonodavstva”. I iz prethodnog proizlazi da DPS ne želi reformu izbornog zakonodavstva, već kozmetičku dogradnju postojećeg, koje im je poslužilo za masovnu krađu u prethodnim izbornim procesima“, navode u saopštenju Demokrate i GP URA.

Kako tvrde, pored prethodno navedenih falsifikata Plana Demokrata i GP URA, DPS uvodi i kategoriju “detaljne analize svih propisa u vezi sa izbornim procesom”, kao preduslovom za definisanje novih zakonskih rješenja.

„Ovom kategorijom DPS se ne slaže da treba izvršiti sveobuhvatnu izbornu reformu na čemu insistira OEBS/ODIHR u izvještajima iz 2016. i 2018. godine, već samo nadogradnju izbornog zakonodavstva i to u onim normativnim elementima u kojima se vlast i opozicija saglase da nijesu adekvatna i poštena zakonska rješenja. Nadalje, DPS predlaže da NVO ne učestvuje u radu Radne grupe, već da se pozivaju po potrebi i to ako se svi članovi Radne grupe saglase, čime bježe od NVO sektora, zato što su transparentnost i stručnost za DPS očigleno strani pojmovi.

Dakle, DPS je dobar dio formulacija iz našeg Plana unakazio kako bi ih prilagodio svom nedemokratskom kapacitetu, u cilju održanja statusa kvo u oblasti izbornog zakonodavstva koje predstavlja dobru podlogu za njihove sveobuhvatne zloupotrebe, a onda se preko svojih medija tobože pitaju – kako to da nam nešto što je isto kao naše nije prihvatljivo? O tome se i radi. Da su oni naš Plan samo prepisali i predstavili kao svoj, i pored gorčine koju bismo osjećali zbog takvog mogućeg niskomoralnog čina, ne bismo imali ništa protiv da se po takvom planu i postupa. Međutim, ovakva perfidna igra je u samom početku, dok je još u naznakama bila prozrena i kao takva odbačena“, navode u saopštenju Demokrate i GP URA.

Zaključuju da se DPS prilikom falsifikovanja Plana Demokrata i URA poslužio prevarnom metodom, kako bi sakrio namjeru da pobjegne od sveobuhvatne izborne i druge reforme i simulirajući demokratiju pozove sve političke subjekte da sa njima rade na tobožnjoj optimizaciji i površnoj dogradnji izbornog zakonodavstva.

„Demokrate i GP URA sa indignacijom odbacuju ovakvu podmetačnu od strane DPS-a i poručuju im da prihvate Plan sveobuhvatnih izbornih i drugih reformi ako žele stvarne izborne i druge reforme, a ne puku simulaciju demokratije. U suprotnom, Demokrate i GP URA neće učestvovati u radu pomenutnih radnih tijela“, zaključuje se u saopštenju Demokrata i GP URA.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor