Deficit budžeta za pet mjeseci 163,7 miliona

Deficit budžeta za prvih pet mjeseci ove godine iznosio je 163,7 miliona eura ili 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je 81 milion manje u odnosu na planirani, pokazuju podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Iz Ministarstva su kazali da su prihodi budžeta u periodu od januara do kraja maja iznosili 628,6 miliona eura ili 13,6 odsto procijenjenog BDP-a, što je na nivou planiranih, dok su u odnosu na uporedni period prošle godine veći 13 miliona ili 2,1 odsto.

“Da je vidljiv oporavak ekonomske aktivnosti svjedoči rast prihoda u aprilu i maju i to 14,8 odsto odnosno 18 odsto u odnosu na iste mjesece prošle godine. Dakle, rast prihoda u periodu od januara do maja od samo 2,1 odsto rezultat je prije svega visoke naplate prihoda ostvarene u periodu prije pandemije, odnosno od januara do marta prošle godine“, navodi se u izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta za prvih pet mjeseca.

Iz Ministarstva su kazali da rast gotovo svih kategorija prihoda u odnosu na prethodnu godinu ukazuje na postepeni oporavak ekonomske aktivnosti kao posljedica poboljšanja epidemiološke situacije u zemlji, te samim tim i ublažavanja epidemioloških mjera koje su ograničavale ekonomske tokove.

Prihodi po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV) su za prvih pet mjeseci iznosili 218,8 miliona eura i veći su 2,1 milion u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok su u odnosu na plan neznatno niži.

„Rast je posebno vidljiv u aprilu i maju kada je prosječna stopa rasta ove kategorije iznosila 27,8 odsto“, objasnili su iz Ministarstva.

Prihodi od akciza naplaćeni su u iznosu od 76,5 miliona eura, što je 3,1 milion više u odnosu na planirane, kao rezultat ostvarene naplate iznad plana gotovo svih kategorija akciznih proizvoda.

„I pored značajnog pada privredne aktivnosti tokom prošle godine, naplata prihoda po osnovu poreza na dobit pravnih lica je na približno istom nivou iz prethodne godine, dok su prihodi po ovom osnovu u odnosu na plan veći čak 13,3 miliona“, precizirali su iz Ministarstva.

Doprinosi su u odnosu na isti period prošle godine veći 10,3 miliona, dok su u odnosu na plan manji 6,3 miliona.

„Kategorija ostali prihodi bilježi negativno odstupanje od 1,5 miliona u odnosu na isti prošlogodišnji period. U narednom periodu se očekuje značajan rast ove kategorije prihoda shodno Zakonu o budžetu za ovu godinu, odnosno donešenom zaključku Vlade kojim se privredna društva u većinskom vlasništvu države obavezuju da izvrše uplatu u državni budžet dobiti ostvarene u prošloj godini, shodno vlasničkom udjelu države“, dodali su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da se, s obzirom na to da Zakon o budžetu za ovu godinu nije donijet do 31. decembra, pristupilo privremenom finansiranju, po kojem se potrošačkim jedinicama mjesečno odobravaju sredstva do iznosa jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

Izdaci budžeta su za prvih pet mjeseci iznosili 792,2 miliona eura ili 17,1 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su 81,7 miliona ili 9,3 odsto, iz razloga što se u uslovima privremenog finansiranja polazi od pretpostavke stvaranja neophodne fiskalne rezerve, kako bi se finansirale neophodne mjere i aktivnosti u periodu neizvjesnosti kada je u pitanju trajanje pandemije.

U odnosu na isti period prošle godine, izdaci budžeta su veći 9,5 miliona, usljed veće realizacije određenih kategorija.

„Otplata obaveza iz prethodnog perioda bilježi rast u odnosu na uporedni period prošle godine u iznosu od deset miliona, kao rezultat prinudne naplate po osnovu duga Montenegro Airlinesa prema predzeću Aerodromi Crne Gore u iznosu od 9,5 miliona“, navodi se u izvještaju.

Takođe, kategorija rezerve kontinuirano bilježi rast u odnosu na uporedni period prošle godine prvenstveno usljed izdvajanja sredstava za osnivački kapital nove nacionalne avio-kompanije To Montenegro, ali i mjesečnih izdvajanja po osnovu subvencionisanja zarada zaposlenih u ugroženim djelatnostima definisanim paketima mjera podrške građanima i privredi.

Rast u odnosu na uporedni period prošle godine bilježi i kategorija bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 20,8 miliona, usljed povećanja zarada u sektorima zdravstva i prosvjete, kao i različitog tretmana fonda bruto zarada Univerziteta Crne Gore tokom prošle godine u odnosu na ovu.

„Na drugoj strani, kategorija transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru bilježi nižu realizaciju u odnosu na isti period prošle godine u iznosu od 18 miliona, prevashodno usljed nižeg izdvajanja u dijelu transfera institucijama“, dodali su iz Ministarstva.

U strukturi budžetskih izdataka, tekući izdaci ostvareni su na nivou od 347,8 miliona eura i manji su 33,6 miliona ili 8,8 odsto u odnosu na planirane.

Nižu realizaciju u odnosu na planirane prvenstveno opredjeljuje niže ostvarenje rashoda za usluge u iznosu od 11,8 miliona.

U odnosu na uporedni period prošle godine tekući izdaci su manji 3,1 milion ili 0,9 odsto.

„Što se tiče kapitalnih izdataka, isti su realizovani u iznosu od 50,6 miliona, što je manje 28,1 milion ili 35,7 odsto od planiranih, dok su u odnosu na realizaciju u istom periodu prošle godine manji 9,4 miliona ili 15,6 odsto“, zaključili su iz Ministarstva.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor