Search
Close this search box.

Danas sjednica Vlade, raspravljaće o 13 tačaka

Vlada Crne Gore u tehničkom mandatu danas će, u 11 časova, početi 17. sjednicu, na čijem će dnevnom redu biti 13 tačaka.

Prenos sjednice pratite na Parlamentarnom kanalu i Portalu RTCG.

Dnevni red 17. sjednice: 

1. Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
2. Predlog odluke o upućivanju zaposlenih u Ministarstvu odbrane u NATO Savjetodavni tim za vezu (NATO Advisory and Liaison Team – NALT) u Republici Kosovo

3. Predlog odluke o utvrđivanju visine novčane naknade zaposlenim u Ministarstvu odbrane za vrijeme učešća u NATO Savjetodavnom timu za vezu (NATO Advisory and Liaison Team – NALT) u Republici Kosovo

4. Informacija u vezi sa potpisivanjem nota o pristupanju Ministarstva vanjskih poslova Islanda Memorandumu o razumijevanju u vezi sa funkcionalnim odnosom u NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu, odnosno Memorandumu o razumijevanju u vezi sa osnivanjem, upravljanjem i radom NATO Centra izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu sa predlogom nota o pristupanju

5. Informacija o kalendaru predsjedavanja Crne Gore Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) u periodu od 1. jula 2022. do 30. juna 2023. godine

6. Informacija o nadoknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda za jun i jul 2022. godine iz sredstava Tekuće budžetske rezerve

7. Informacija o davanju saglasnosti Vlade Crne Gore za osnivanje fondova solidarnosti Ukrajini, Moldaviji, Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Poljskoj za potrebe troškova operativnih zaposlenih u pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi u 2022. godini

8. Informacija o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2022/2023. godinu u kontekstu sajber napada na informatičku infrastrukturu

9. Informacija o realizaciji javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko – građevinskog kamena ležišta „Bušnje”, opština Pljevlja sa Predlogom o odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji

10. Predlog plana davanja koncesija za luke od lokalnog značaja za 2022. godinu

11. Godišnji plan rada za 2022. godinu DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva

12. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za školstvo

13. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za ljudske resurse

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor