Da bi se gradila kasarna u Andrijevici morali bi da isele 20 porodica

Budzetom za narednu godinu nijesu predviđena sredstva za ovaj projekat jer je ustanovljen niz problema u pogledu odabira lokacije.

Ministarstvo odbrane u prethodnom periodu kupilo je 45.000 metara kvadratnih zemljišta u Andrijevici za potrebe gradnje kasarne u tom gradu, ali budzetom za narednu godinu nijesu predviđena sredstva za taj projekat jer je ustanovljen niz problema u pogledu odabira lokacije.

Poslednje analize vojnog resora, kojim sada rukovodi ministarka Olivera Injac, otkrile su niz manjkavosti izbora lokacije za gradnju kasarne, projekta koji je pokrenuo njen prethodnik Predrag Bošković, a jedan od njih je i potreba izmještanja lokalnog izbjegličkog naselja koje je dom za oko 20 porodica.

Osim toga utvrđeno je da je kasarna, za čiju je gradnju predviđeno oko 17 miliona eura, pozicionirana na lokaciji koja je poplavno područje, a i nadvisuju je stambeni objekti, što utiče na njenu sigurnost.

– Lokaciju nadvisuju naselja i brojni objekti koji se nalaze u neposrednoj blizini prostora predviđenog za izgradnju kasarne, što omogućava nesmetano osmatranje unutrašnjosti kasarne, te značajno otežava stvaranje bezbjednih i sigurnih uslova za život i rad u samoj kasarni. Lokacija kasarne se nalazi u dolini, odnosno u blizini rijeke Lim. Kasarnu presijeca tok rijeke Kraštice, koja je bujičnog tipa pa predstavlja opasnost za okolni prostor, a čiji tok nije regulisan i svakako je izazov u smislu izgradnje ograde i obezbjeđenja kasarne. Sprovođenjem istraživanja utvrđeno je da se dešava da Lim nadođe u mjeri koja onemogućava oticanje Kraštice, pa dolazi do podizanja njenog vodostaja i plavljenja okolnog prostora – konstatovano je u dokumentu Ministarstvo odbrane.

Treba stvoriti planske pretpostavke

Ministarka Injac je nedavno odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini kazala da je upoznata da građani Andrijevice s pravom očekuju da Ministarstvo odbrane i Vlada realizuju projekat kasarne, koji je od velikog značaja za opštinu, jer bi se njegovom realizacijom zaposlio veliki broj mladih ljudi, kao i konstatacijom da bi kasarna bila garant bezbjednosti na sjeveroistoku Crne Gore.

– Međutim, mora se uzeti u obzir da je definisanje prioriteta čija je realizacija u nadležnosti ovog ministarstva, uslovljeno kako potrebama Vojske, tako i obavezama koje su preuzete kroz saradnju sa međunarodnim partnerima. Takođe bih istakla da je za nastavak realizacije projekta izgradnje nove kasarne u Opštini Andrijevica potrebno da Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kroz izmjenu i dopunu Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica, nakon određivanja adekvatne lokacije (pošto postojeća to nije) stvori planske pretpostavke da Ministarstvo odbrane može pristupiti izradi planske dokumentacije za posebnu namjenu, kojom će se detaljno razraditi prostor buduće kasarne u Andrijevici, odnosno potrebe Vojske za objektima i sadržajima koji treba da se izgrade u navedenoj kasarni, nakon čega bi se pristupilo faznoj realizaciji projekata za izgradnju svih objekata sa propratnim sadržajima – navela je Injac

S obzirom na to da je lokacija, kako se navodi, na najnižoj tački u gradu, ovo predstavlja izazov i u smislu definisanja vrste i cijene izgradnje objekata, te kasnije povećane troškove eksploatacije (grijanje zimi) i održavanja (velika vlaga zimi, ali i tokom jeseni i proljeća).

– Određeni izazov je i postojanje izbjegličkog naselja koje zalazi u prostor buduće kasarne. Donošenje odluke o izgradnji objekta za potrebe Vojske Crne Gore nije moguće dok se ne iznađe modalitet izmještanja naselja na drugu lokaciju i spajanja ovog prostora sa kasarnom u kompaktnu cjelinu, čime bi se olakšalo obezbjeđenje lokacije i stvorio dodatni prostor za realizaciju aktivnosti jedinica koje bi bile raspoređene u kasarni – navodi se u dokumentima Ministarstva odbrane, koji su dostavljeni Skupštini.

Ministarstvo odbrane izvršilo je analizu predstojećih obaveza, a koje se, između ostalog, odnose na uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora Crne Gore unutar NATO integrisanog sistema, realizaciju projekata izgradnje objekta u kojima će biti smješteni vazduhoplovi Vojske Crne Gore, kao i objekta u kojem će biti smještena lakooklopna vozila tipa OSHKOSH pribavljena za potrebe jedinica Vojske.

Kao rezultat ove analize, izvršena je prioritizacija utroška sredstava u narednom periodu, te je i predlog budzeta za 2022. godinu sačinjen tako da reflektuje navedene prioritete. S tim u vezi, tim predlogom budzeta nijesu predviđena sredstva za nastavak realizacije projekta izgradnje nove kasarne u Andrijevici.

Izvor: dan.co.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor