CRBC na sudu zbog uništavanja Tare

Optužni predlog protiv CRBC se odnosi na iskopavanje šljunkovitog materijala iz korita Tare, kao i izgradnju obaloutvrde desne strane korita rijeke od viška materijala nastalog iskopom tunela Pajkov Vir, objasnila je zamjenik rukovodioca državnog tužilaštva Maja Šćepanović Iz CRBC su juče za naše novine kazali da zasad neće komentarisati postupak koji se vodi protiv njih.

Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu je optužnim predlogom koji je podnijelo Osnovnom sudu u tom gradu osumnjičilo kinesku kompaniju CRBC i odgovorno lice H.S.da su nelegalno iskopavali šljunak iz rijeke Tare, te nelegalno izgradili utvrdu desne strane korita rijeke. Sporni su radovi na podsekciji Uvač, odnosno izgradnja mosta Pajkov Vir, nedaleko od Mateševa, pri čemu je došlo do devastacije korita Tare 2019. godine.

Upitani za izjavu povodom optužnog predloga, uz kompanije CRBC su juče za naše novine kazali da zasad neće komentarisati postupak koji se vodi protiv njih.

– Optužni predlog je podnesen nakon što su sprovedna odgovarajuća vještačenja i to od strane vještaka hidrotehničke struke, ekološke struke i zaštite životne sredine i vještaka geodetske struke, a predmetni optužni predlog se odnosi na iskopavanje šljunkovitog materijala iz rijeke Tare, kao i izgradnju obaloutvrde desne strane korita rijeke od viška materijala nastalog iskopom tunela Pajkov Vir, i to na lokaciji podsekcije 4.1/Uvač 4- Most Pajkov Vir, a navedeni radovi su izvođeni tokom oktobra 2019. godine i to bez prethodno podnijete prijave za građenje i propisane dokumentacije, mimo revidiranog glavnog projekta i bez saglasnosti nadležnih institucija. Predmet je formiran po inicijativi ovog tužilaštva i na osnovu zapisnika o kontroli nadležnih inspekcija – izjavila je za „Dan” zamjenik rukovodioca državnog tužilaštva Maja Šćepanović.

U ekološkim organizacijama pozdravljaju potez tužilaštva, ali smatraju da se zakasnilo sa procesuiranjem zbog ugrožavanja životne sredine i rijeke Tare koja je ekološko blago Crne Gore, a strahuju da je možda u pitanju samo farsa.

Direktor Ekološkog pokreta „Ozon” Aleksandar Perović poručuje da je sramno da nakon ovoliko vremena i učinjene devastacije Tare tužilaštvo tek sad pokreće postupak.

– Iako smo ukazivali na problem i javno pozivali nadležne institucije dok se eko-krminal prema rijeci Tari dešavao, jasno je da su postojale sistemske prepreke da se zaštiti javni interes, a to ukazuje i na prostor za preispitivanje koruptivnih radnji. Po nama CBRC se postavio iznad države, a to im je omogućeno od strane interesnih grupa bliskih bivšoj vlasti koja ih je dovela i omogućila im to. Učinjenu štetu nemoguće je nadoknaditi, a opravdano sumnjamo da će i ova procedura zaštiti javni interes, više vjerujemo da je riječ o još jednoj farsi poput na primjer „koverte” Miga Stijepovića – ocjenjuje Perović.

Prema riječima Miloša Lazarevića iz Koalicije za održivi razvoj (KOR), za pravdu za Taru nije dovoljno samo pokrenuti postupak, već i kazniti one koji su devastirali, ali i one koji su to dozvolili.

– Pozdravljamo svaki napor tužilaštva koji za cilj ima prestanak degradacije naših prirodnih dobara koja su zaštićena kako našim zakonima, tako i međunarodnim sporazumima koje smo kao država ratifikovali. Netransparentnost prethodne vlade i ćutanje nove o svoj dokumentaciji koja je vezana za autoput Bar–Boljare i te kako nas brine i još jednom napominjemo da se oznaka tajnosti sa te dokumentacije mora skinuti i učiniti dostupna javnosti. U samom ugovoru su navedene klauzule o zaštiti životne sredine koje u potpunosti nijesu ispoštovane. Zbog toga vjerujemo da naše tužilaštvo neće imati poteškoća u nalaženju dokaza za svoje navode, samo ako bude htjelo da ih nađe, jer je i to bitan momenat – istakao je Lazarević.

NVO sektor je ranije u više navrata ukazivao na devastaciju Tare zbog izgradnje autoputa, a objavljivani su i brojni snimci i fotografije kojima su potkrepljivani navodi da se izvode radovi u koritu Suze Evrope.

M.S.


Kovačević: Kap u moru krivičnih radnji na rijeci
Direktorica NVO Grin houm Nataša Kovačević kaže da sve i da postoji najbolja namjera, nije jasno kako se tužilaštvo oglasilo poslije četiri godine ćutanja na sve devastacijske radnje koje su se dešavale na Tari, a na koje je ekološki sektor stalno ukazivao.

– Krivična prijava OCD protiv CRBC i drugih odgovornih institucija iz oktobra 2018. godine je sadržala nepobitne dokaze o devastaciji korita i obale rijeke Tare, degradacije kvaliteta voda i biodiverziteta, o čemu i danas svjedoče naslage deponovanog šljunka i ukopani stubovi u samo korito rijeke, ali je ova prijava odbačena. Iskopavanje šljunkovitog materijala na lokaciji Pajkov Vir je kap u moru krivičnih radnji nastalih na Tari u dijelu devastacije životne sredine, prirode, propisa o procjenama negativnog uticaja na životnu sredinu, transparentnosti, upravljanja otpadom itd. Zbog čega nije bilo adekvatne revizije glavnog projekta i nalaza vještaka na osnovu kojeg bi se izbjeglo nasipanje u korito rijeke i uništavanje srca plavnog područja na Tari izgradnjom petlje Mateševo, nego je to urađeno sada za jedan zanemarljivo mali dio. Ovo pitanje, kao i pitanje sanacije značajno izmijenjenog vodnog tijela Tare na cijelom potezu u dužini od sedam kilometara ostaje za preispitivanje odgovornosti tužilaštva i investitora. Kako se čini, ključnim dijelom problema se trenutno niko ne bavi, zbog čega je postupak koji se vodi ispred Savjeta Evrope, Stalnog komiteta Bernskog sekretarijata na sastanku u decembru prošle godine odlučio da slučaju izgradnje komercijalnih objekata na Skadarskom jezeru priključi dio otvorenog slučaja protiv Crne Gore, koji se odnosi na devastaciju rijeke Tare nastale izgradnjom autoputa – naglasila je Kovačevićeva.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor