Cisterna firme „HIDRO-TAN“ koja gradi hidroelektranu u Priboju upala u Lim, protiv izgradnje ove hidroelektrane oštro su se suprostavili ekološke organizacije zajedno sa gradjanima Priboja (VIDEO)

Jutros, oko 7 i 30 u Lim je upala i  kroz grad rijekom  plovila crvena cisterna na kojoj su se jasno mogle videti oznake firme „HIDRO-TAN“.

Protiv izgradnje ove hidroelektrane oštro su se suprostavili ekološke organizacije zajedno sa gradjanima Priboja, koji su organizovali proteste u Priboju.

Sve organizacije iz Crne Gore, Srbije i BiH koje su formirale ,,koaliciju za Lim“ su na konferenciji u Bijelom Polju podržale ekološke organizacije i gradjane Priboja u njihovoj odbrani Lima, gdje se već najavljuju zajednički protesti iz sve tri države i konferencije u ovoj opštini.

Firma „HIDRO-TAN“ koja gradi hidroelektranu u Priboju u vlasništvu je Dragana Klisure, poreklom iz Priboja, koji je suvlasnik i firme. „MINI HYDRO INVESTMENTS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD). „Mini hydro investments“ je na osnovu ranije dobijene energetske dozvole još 2012. godine angažovala firmu „Geo- sfera“ , iz Čačka i   započela bušenje korita Lima,  koje je, na osnovu prijave Dejana Puzovića,  predstavnika udruženja „EKo LIM “ tadašnje nadležno Ministarstvo proglasilo nelegalnim.

To je bio povod za pokretanje peticija građana protiv izgradnje ove hidroelektrane kao i protesta i pisanja prigovora na planove za izgradnju i  Studiju procene uticaja na životnu sredinu. Stručna služba FAP-a je u aprilu 2013.godine sačinila izvešataj , u kome piše da bi se izgradnjom takve hidroelektrane ozbiljno ugrozila bezbednost objekata pogona „Montaža“, jer bi on jednim delom bio poplavljen.

Za uspeh inicijative za raspisivanje referenduma, za i  protiv izgradnje hidroelektrana na Limu u Priboju , koju  je u toku izborne kampanje , 2014. godine raspisao LDP Priboj, falilo je stotinak potpisa, ali je prikupljanje naprasno prekinuto.

Svi prigovori su odbijeni a Studija procene uticaja na životnu sredinu je 2014. godine izmenjena. Izmenjen je i plan izgradnje hidroelektrane, čija je visina, a time i zapremina hidroakumulacije  povećana pa je tako nadležnost za dobijanje građevinske dozvole  sa lokalnog prešla na republički nivo.

Pre nego što se to desilo u lokalnoj skupštini su vođene rasprave o izgradnji hidroelektrane a to je bio razlog daneki odbornci podnesu ostavke, iz moralnih razloga , kako su sami obrazložili. Lokalna skupština je ipak većinom glasova potvrdila  sve planove i odobrila gradnju hidroelektrane.

Struktura vlasništva firme investitora„Mini hydro investments“   se u tom periodu često menjala, sadašnji zakonski zastupnik Nikola Petrović nije bio u njoj dok je obavljao poslove direktora Elektromreže Srbije , u to vreme suvlasnik je  bila i „PEGAGASSUN LIMITED“, firma sa Devičanskih ostrva.

Trenutni radovi na izgradnji hidroelektrane „Rekovići“ izvode se na osnovu Rešenja o građevinskoj dozvoli koje je 9. juna ove godine izdalo Ministarstvo graevinarstva saobrađaja i infrastrukture, trebali bi , na osnovu plana, budu završeni 21.oktobra 2019. godine.

Firma „HIDRO-TAN“ koja gradi hidroelektranu u Priboju u vlasništvi je Dragana Klisure, poreklom iz Priboja, koji je suvlasnik i firme „MINI HYDRO INVESTMENTS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) investitora hidroelektrane „Rekovići“, čiji je zakonski zastupnik Nikola Petrović, doskorašnji direktor Elektromreže srbije.

Izvor i foto: priboj033.com, „Danas“  Autor: Saša B.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor