Čiste šume i puteve zbog lakšeg gašenja

Putevi kroz šume u Kolašinu su neprohodni, pa vatrogasci tada samo mogu da se nadaju kiši

Uprava za šume (UŠ) organizovaće do sredine juna, na području kolašinske opštine, čišćenje i uklanjanje granja i posječenog drveća iz šumskog kompleksa, ali i da učini prohodnim šumske puteve, kako bi vatrogasna vozila nesmetano mogla da prolaze.

To je, između ostalog, precizirano Naredbom o preventivnim mjerama zaštite od požara, koju je donio predsjednik Opštine Milosav Bulatović.

“UŠ treba dostavi plan zaštite od požara za sljedeću sezonu. Takođe, i da obavi kontrolu šumskog i drugog reda na odjeljenjima koncesionara. Potrebno je da izradi operativne karte za svaki šumski kompleks i upotrebljivi šumski put na području opštine. Obaveza UŠ je i da postavi znakove upozorenja i zabrane loženja vatre u blizini šumskih kompleksa”, piše u naredbi.

Tim dokumentom propisane su obaveze još nekoliko preduzeća, službi, organa upravljanja u zgradama, ali i građana. Bulatović je Komunalnom preduzeću naložio da iz park šuma Dulovine, Barutana i Bašanje brdo ukloni “lako zapaljive materijale”, granje i oborena stabla.

Šumski požari su, kako je kazao komandir Službe zaštite i spašavanja (SZS) Željko Darmanović velika opasnost za kolašinsku opštinu.

“Oko 56 odsto teritorije opštine Kolašin je pod šumom, od čega je skoro polovina visokoekonomskih šuma. Požari svake godine naprave veliku štetu, pripadnici Službe ulažu ogroman napor, novac i vrijeme u gašenju vatre na teritoriji šuma. U takvim uslovima požari su često nekontrolisani, pa ih teško gase i avioni MUP-a. Putevi kroz šume su neprohodni, pa nam je opseg intervencije ograničen. Tada samo možemo da se nadamo kiši“, kazao je on.

Kolašinski vatrogasci su više puta upozoravali “da u ruralnom području, kao i šumskim kompleksima koje eksploatišu koncesionari nijesu formirane preduzetne jedinice”.

To je obaveza koncesionara.

“Problem zaštite šuma od požara ne smije da bude preusmjeren na Službu zaštite, jer njeni kapaciteti nisu dovoljni za intervenisanje na više lokacija. Prema pravilu, požari se javljaju na više lokacija istovremeno. Taj problem zahtijeva dodatno angažovanje UŠ i koncesionara, kao i stanovnika mjesnih zajednica na čijoj se teritoriji javljaju požari. Takođe, i pripadnika lovačkih društava koji gazduju šumskim i drugim prostranstvima“, sugerišu iz Službe zaštite.

Vatrogasci kao značajan problem prepoznaju i nepostojanje hidrantske mreže na ruralnom području. D.Š.

 

Izvor: Vijesti .me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor