CG pod opterećenjem zbog velikog duga Kini

Crna Gora će biti pod značajnim opterećenjem u narednim godinama zbog velikog duga prema Kini za projekat autoputa Bar-Boljare. Fiskalni i upravljački rizici koji proističu iz rastuće zavisnosti od Kine mogli bi ugroziti geostratešku orijentaciju Crne Gore i njen demokratski razvoj zaključak je analize „Izloženost Crne Gore uticaju Kine“, koju je Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pripremio uz podršku Centra za međunarodno privatno preduzetništvo (CIPE) iz Vašingtona.

Ovaj izvještaj se bavi analizom kineskog uticaja u Crnoj Gori sa ekonomskog stanovišta, sa fokusom na problem korozivnog kapitala, termina kojim se označava finansiranje koje je nedovoljno transparentno, odgovorno i tržišno orijentisano. Poseban akcenat se u ovoj analizi stavlja na projekat autoputa Bar-Boljare, zbog njegovog značajnog udjela u iznosu spoljnog duga zemlje.

„Kredit koji je Vlada Crne Gore uzela od kineske EXIM banke za finansiranje izgradnje prve dionice autoputa Bar-Boljare je već dramatično uvećao državni dug. Pod teretom tako visokog javnog duga, Crna Gora sve teže dolazi do sredstava na finansijskom tržištu i već se zadužuje po nepovoljnijim kamatnim stopama od susjednih zemalja. Ovo onemogućava autonomno i potpuno nezavisno donošenje odluka o strateškim pitanjima ekonomskog razvoja. Stalni proces tranzicije društva ugrožava autonomnost države, odnosno njenih institucija ukoliko dominantno zavisi od ekonomskih ili političkih uticaja stranih država. Takvom se uticaju može oduprijeti samo jačanjem demokratskih institucija i procedura. Time se Crna Gora može napraviti korak naprijed za izlazak iz sfere uticaja autoritarnih režima i njihovih interesa kojima je bila izložena u prethodnih 15 godina“, navodi se u saopštenju CDT-a.

Kako dodaju, Crna Gora treba da uvede efikasne finansijske politike kako bi preduprijedila maligne spoljnopolitičke uticaje. Takođe, treba unaprijediti mehanizme za sprečavanje korupcije, nezakonitog finansiranja i pranja novca kako bi se smanjila mogućnost zarobljavanja ekonomskih resursa od strane političkih elita. Kreiranje transparentne baze podataka o privrednim društvima, stranim investicijama i nekretninama bi pomoglo u identifikovanju korozivnih ili nelegalnih tokova kapitala koji ulaze u zemlju.

„Prvi korak nove crnogorske vlade u rješavanju identifikovanih problema treba da bude objavljivanje cjelokupne dokumentacije u vezi sa projektom autoputa. Neophodno je da Skupština bude u potpunosti upoznata sa detaljima o finansiranju projekata koji se sprovode na osnovu međuvladinih sporazuma, čime je prethodna vlada zaobišla nacionalne propise o javnim nabavkama. Potrebno je da javnost bude informisana o tome u kakav nas je potencijalni problem dovela Vlada prihvatanjem izrazito nepovoljne i ponižavajuće odredbe ugovora o nadležnosti kineskog suda u slučaju spora. Crna Gora mora biti oprezna pri valorizovanju svojih resursa, posebno kada su u pitanju ulaganja u proizvodnju električne energije iz uglja, hidroenergije, vjetroelektrana i solarnih elektrana. Iako su nam potrebni veliki razvojni projekti mora se izbjeći stvaranje prekomjerne zavisnosti od kapitala bilo koje strane države, prvenstveno kapitala koji je koncentrisan u ključnim industrijama“, smatraju u ovoj NVO.

Crna Gora treba da uspostavi efikasan mehanizam za provjeru investicija. Skrining investicija bi morao biti obavezan kada su u pitanju ulaganja u sektore koji su od ključnog značaja za crnogorsku ekonomiju, odnosno da obuhvati strana ulaganja u domaće industrije od strateškog značaja i kritičnu infrastrukturu, kao što su proizvodnja i snabdijevanje energijom, turizam, tržište nekretnina, transport, telekomunikacije, mineralne sirovine i mediji. Mehanizam kontrole investicija mora biti jasno usklađen sa strateškom orijentacijom zemlje, koji treba da spriječi da Crna Gora uzima dodatne zajmove koji nijesu u skladu sa EU propisima.

Autori su za potrebe izrade ovog izvještaja koristili zvanične dokumente, statističke podatke, podatke iz otvorenih izvora i intervjue sprovedene sa stručnjacima iz ove oblasti, a sve u cilju pokretanja dijaloga o nedostacima u demokratskom i ekonomskom upravljanju koji Crnu Goru čine ranjivom na nepovoljne strane aktivnosti. Cilj je da se sve zainteresovane strane podstaknu na razmišljanje o rješenjima za utvrđene nedostatke u upravljanju.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor