Search
Close this search box.

CFSSI: Izgradili smo 2.089 stanova širom Crne Gore, u finansijskim smo problemima jer nam mnogi nisu plaćeni

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju reagovao je danas na izjavu predsjednika Radničke partije Maksima Vučinića da bi SDT trebalo da prepispita njihovo poslovanje. Ističu da su do sada izgradili 2.089 stanova širom Crne Gore i da cijene da su ostvarili postavljeni cilj. Kako navode, Fond jeste u fnansijskim problemima ineizvjesna je realizacija započetih projekata, ali iz objektivnih razloga – kupci stanova ne plaćaju redovno ili uopšte ne plaćaju obaveze, a drugi razlog su očekivana potraživanja iz sudskih sporova koje Fond vodi zbog neispunjenja obaveza druge strane.

Reagovanje prenosimo u cjelosti. 

Radi pravilnog inforrnisanja javnosti o radu Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju, neophodno je pojasniti način funkcionisanja ovog privrednog društva.

“Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” doo Podgorica kao neprofino tročlano privredno društvo, funkcioniše od 2008. godine. Društvo je osnovano od Saveza Sindikata CG, a istom su pristupile Vlada CG i Unija poslodavaca Crne Gore. Trenutno Fondom upravljaju predstavnici Saveza sindikata Crne Gore, Vlade Crne Gore i Sindikalne organizacije »Pivare Trebjesa«.

“Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” DOO Podgorica je kroz svoje dosadašnje poslovanje ostvario značajne rezultate na polju realizacije »Projekta izgradnje stanova soIidarnosti« na način što je do sada izgradio 2.089 stambenih jednica gotovo po svim opštinama na teritoriji Crne Gore, i to u: Andrijevici, Beranama, Cetinju, Tivtu, Podgorici, Nikšiću, Rožajama, Pljevljima, Herceg Novom-Meljinama, Baru, Plužinama, Bijelom Polju, Budvi, Mojkovcu, Žabljaku i UIcinju. O svom radu Fond redovno dostavlja godišnji izvjestaj vlasnicima Društva.

Svi objekti koji su izgrađeni u okviru »Projekta izgradnje stanova solidarnosti« izgrađeni su u skladu sa zakonom, odnosno izdatim građevinskim dozvolama.

»Crnogorski fond za solidranu stambenu izgradnju« doo Podgorica pribavlja sredstva za izgradnju tako što dio sredstava dobija iz doprinosa, odnosno članarine koju uplaćuju ulagači fonda na osnovu zaključenih ugovora o udruživanju sredstava, a ulagači su pravna lica koja preuzimaju obavezu da uplaćuju sredstva na račun Fonda koja im se uračunavaju u krajnju prodajna cijenu kvadratnog metra izgrađenog stambenog prostora.

Raspodjela stanova koja pripadaju svakom ulagaču je obaveza ulagača, odnosno vrši se na osnovu internih pravila i sprovedene raspodjele tog ulagača; znači Fond nema uticaja na raspodjelu stanova pojedincima. Ostala sredstva potrebna za gradnju objekata obezbjeđuju se iz kredita. Pored nevedenih izvora fnansiranja izgradnje objekata, značajna sredstva se opredjeljuju od opština u kojima se grade objekti solidarnosti, te opštine ustupaju zemljište i iznos sredstava obračunate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta čime se smanjuje prodajna cijena kvadratnog metra stana, a članice Fonda ( pravna lica, privredna društva) doprinosima za svoje zaposlene još više umanjuju cijenu stana. Stoga je prosječna prodajna cijena stanova koje je gradio CFSSI DOO u prethodnom periodu iznosila 644,67 eura/1m2.

Što se tiče navoda g.dina Vučinića koji se odnose na objekti koje je CFSSI DOO kao investitor gradio za potrebe pravosuđa ističemo sledeće:

CFSSI DOO je sa Sudskim svajetom Crne Gore zaključio Ugovor o utvđivanju prava i obaveza na izgradnji stambenih objekata na osnovu udruživanja sredstava za potrebe zaposlenih u Sudstvu.

Shodno predmetnom ugovoru, te nakon izbora izvođača radova po osnovu javnog oglašavanja, realizovana je izgradnja 2 objekta sa ukupno 155 stanova.

Predstavnici Sudskog savjeta CG su sproveli raspodjelu stanova i odgovarajuće odluke dostavili Fondu. Znači, Fond je na osnovu odluka Sudskog savjeta kojima su određeni nosioci prava na kupovinu stanova zaključio Ugovore o kupoprodaji nepokretnosti. U okviru ovog projekta Fond je kao investitor ostvario pravo na određeni broj stanova koje  je ustupio drugim ulagačima, u skladu sa već sklopljenim ugovorima.

Što se tiče navoda g.dina Maksima Vučinića vezano za spor sa Opštinom Bijelo Polje, ističemo sljedeće:

Crnogorski fond je u Opštini Bijelo Polje kao investitor izgradio tri stambena objekta sa ukupno 140 stanova. Najveći dio stanova dodijeljen je zaposlenim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Uprave policije u ovoj opštini.

Iako je sa Opštinom Bijelo Polje bio zaključen Ugovor o zajedničkom ulaganju u izgradnju objekata izostalo je finarsiranje izgradnje od strane Opštine Bijelo Polje, te je CFSSI DOO bio primoran da u potpunosti finansira izgradnju objekata. Pred Privrednim sudom Crne Gore vodi se ponovni postupak po protivtužbi CFSSI DOO radi naknade štete, jer Opština nije finansirala objekte, a tu obavezu je preuzela gorenavedenim ugovorom. Prvostepena odluka Privredn0g suda CG donijeta je u korist Fonda.

Dalje u opštini Bar, Fond je kao investitor izgradio tri stambena objekta sa ukupno 270 stanova. Opštini Bar je po raspodjeli stanova pripalo pravo na kupovinu 72 stambene jedinice za potrebe radnika lokalne samouprave, a ostali stanovi su prodati ulagačima CFSSI DOO sa teritorije Opštine Bar. 26 stanova iz opštinske kvote raspodijeljeno je i prodato preduzećima i ustanovama čiji je Opština Bar osnivač, a ostalih 46 stanova su prodati po povoljnijim uslovima ostalim zaposlenima sa teritorije Opštine Bar, jer Opština Bar nije postupila po zaključenom Protokolu sa Fondom.

Nadalje, Fond je sa Holandskim Fondom DIGH zakłjučio ugovore o zajmu na ukupan iznos od 5.000.000,00 eura, a ne na iznos od 14,000.000,00 eura, kako je to istakao g.din Vućinić. Sredstva predmetnih zajmova su korišćena za izgradnju objekata na Cetinju, Beranama i Podgorici, kao i za omogućavanje krajnjlm kupcima odloženog plaćanja stanova.

Kreditni aranžmani sa Holandskim Fondom su otplaćeni uz podršku Vlade CG.

Činjenica je da se u ovom trenutku “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju“ doo Podgorica nalazi u fnansijskim problemima i neizvjesna je realizacija započetih projekata i to iz objektivnih razloga. Naime, najveći broj kupaca stanova koje je gradio Fond su lica sa nižim primanjima, značajan je broj penzonera, a pojedini kupci spadaju u kategoriju lica u stanju socijalne potrebe. Ta lica ne plaćaju redovno obaveze prema Fondu ili ih uopšte ne plaćaju. Drugi razlog su očekivana potraživanja iz sudskih sporova koje Fond vodi zbog neispunjenja obaveza druge strane. Imajući u v¡du navedeno Fond nije bio u mogućnosti da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposlene i da redovno izmiruje obaveze po kreditima.

Dodatno, usled posledica izazvanih pandemijom Covid-a, praktično je došlo do nemogućnosti redovnog poslovanja društva, nemogućnosti plaćanja obaveza prema izvođačima radova, i dr.

Fond je neprofitno privredno društvo, koje je osnovano sa ciljem rješavanja stambenih pitanja zaposlenih sa teritorije Crne Gore po povoljnim uslovima, odnosno za rješavanje stambenih pitanja za kategorije stanovništva koje nijesu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje na tržištu.

Imajući u vidu dosadašnje rezultate — izgrađenih 2089 stambenih jedinica a skoro svim opštinama, koje su dodijeljene po povoljnijim uslovima od tržišnih, cijenimo da je Fond ostvario postavljeni cilj.

izvor.adria tv

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor