Ćetković: Osobe sa invaliditetom se ne zapošljavaju u onom broju kako to predvidja i nalaže zakon

Danas se u Bijelom Polju restoranu,,Durmitor“ održao Sajam za rad i zapošljavanje OSI  kao izuzetan primjer dobre prakse, u svrhu ostvarivanja neposrednog kontakta OSI i poslodavaca.

Sajam za zapošljavanje OSI, je organizovan u sklopu projekta,,Nova radna mjesta za ravnopravnost“ koji je sufinansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a realizuje ga  D.O.O.,,Promobil“, sa partnerima, P.U.O.O.O. ,,Durmitor“ iz Bijelog Polja i S.U.R. Caffe ,,Timm“ iz Plava.

Nada Ćetković ispred bjelopoljske opštinske kancelarije za OSI je kazala, da osobe sa invaliditetom se ne zapošljavaju u onom broju kako to predvidja i nalaže Zakon. Ona je dodala, da i dalje postoje predrasude, da i dalje postoje stereotipi na strani samih poslodavaca, kada je riječ o radnim potencijalima i sposobnostima ovog dijela populacije. Ovaj Sajam zapošljavanja Osoba sa invaliditetom je jedna odlična prilika, da se upravo kroz neposredan kontakt poslodavaca sa jedne strane i osoba sa invaliditetom sa druge strane, dovede do zaposlenja u većem broju, kazala je Ćetković.

Direktorica Biroa rada Bijelo Polje Slađana Nedović je kazala, da je današnji sajam jedan od uspješnih dogadjaja, koji nam pomaže da sve naše namjere realizujemo. Poslodavci koji su otvorili vrata licima sa invaliditetom nijesu se pokajali. Nedovićka je kazala, da prema njihovoj  evidenciji , 109 lica sa invaliditetom je zapošljeno, od tog broja 77 lica radi uz podršku Zavoda, u smislu korišćenjem subvencija za zarade koje se omogućuju posodavcima koji su zahtjeve podnijeli. Ona je dodala da 52 poslodavca u Bijelom Polju trenutno zapošljava lica sa invaliditetom i da želi da ovaj broj bude mnogo veći.

,,Kako bi išli prema tom cilju mi svakodnevno informišemo  poslodavce o subvencijama koje se nude, takodje, informišemo nezaposlena lica o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ovaj sajam je dobra prilika da se ostvari neposredan kontakt izmedju poslodavaca i nezaposlenih lica, kazala je Sladjana Nedović.

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor