Spašavajmo Đalovića pećinu što je prije moguće

Jedna interesna grupa vođena niskim pobudama gramzivošću i pohlepomradi  kako bi što više prigrabila novca iz kapitalnog projekta valorizacije Đalovića pećine a da pri tome ne poštuje projekat (dva puta vršili izmene i prilagođavali ga greškama koje su izazvali) ne vršeći ispitivanja i istraživanja u cilju zaštite biodiverziteta ( jedino istraživanje vršeno je 1961god ), nedobijajući saglasnosti i dozvole od republičkih organa za izvođenje radova na lokaciji zaštićeno nacionalno dobro  Crne Gore Đalovića Klisura.

Aktivnosti koje se sprovode u poslednje vrijeme kad je u pitanju Đalovića klisura sa Đalovića pećinom još jedan je pokušaj zataškavanja i minimalizovanja katastrofe što je zadesila Đalovića klisuru i građane mjesne zajednice Bistrica a ujedno aboliranje i samih vinovnika koji su krivci za izazvanu katastrofu na tom lokalitetu-tvde u ,,Pauku“, u saopštenju koje je potšpisao predsjednik Petar Cerović.

Da je kod nas sve naopako govori i ova inicijativa opštine Bijelo Polje Agenciji za zaštitu životne sredine jer je ona trebala da bude mnogo prije tamo negdje 2017. godine kada je bilo u planu valorizacija Đalovića pećine a ne sada kada su nanijete štete možda i nepopravljive. Zato i nema nultnog stanja prije početka izrade projekta i početka radova što je bila obaveza a sve u svrhu da se što teže mogu otkriti propusti i malverzacije i da je sve to rađeno sa namjerom da se iz tih investicija isisa što više profita ne mareći za sam projekat.

Speleološki klub „Pauk“ iz Bijelog Polja ima potrebu da kaže da je to bila naša inicijativa od mnogih odmah posle događaja vandalizma gdje smo tražili hitan zvaničan sastanak (pre toga jedan nezvaničan na njegovu inicijativu gdje je tvrdio da ništa ne zna i da mu je sve ovo novo) sa predsjednikom opštine Petrom Smolovićem, da ukažemo pored vandalizma koji je napravljen da prijete i katastofalne posledice iskopanim tunelom ( tada neznajući da je nelegalno urađen te je stradalo četiri odsto populacije zaštićenih slijepih miševa i ostalih troglifila, troglobiota i trogloksena) na biodiverzirtet same pećine. Nije nas udostojio već nas je uputio na sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, Jasmina Ćorovića sa kojim smo se sastali i imali dva sastanka na kojima je pokazao razumijevanje i čuđenje da je takvo stanje kakvim ga mi prestavljamo te pokazao koperativnost a mi smo ukazali i dali smjernice šta i kako bi trebalo djelovati  da bi se nanijete štete što prije sanirale da se ne bi doveo sam projekat u pitanje od velikog značaja za razvoj za našu opštinu.

Na tim sastancima. dodaje Cerović u saopštenju, smo dogovorili mnogo što šta još-razmjenu informacija uvid u projekat zarad što bržeg djelovanja na sanaciji i proširivanja štete a između ostalog i ova inicijativa,  ali kada je trebalo treći sastanak da se održi povodom presude za vandalizam gdje smo tražili da vidimo kako i ko će sanirati štetu urađenu tim činom i koliko će koštati i ko će sve to platiti,  Jasmin Ćorović nam se obratio citiram:

-To jedino da vidiš sa Slobom Šebekom, on je PR Opstine, a donijeta je odluka da niko ne izlazi u javnost po bilo kom osnovu dok PR i Predsjednik ne odobre. Čuj se sa Slobom on će ti javiti oko toga. Izvini u gužvi sam nekoj pa ne stižem da se javim. Kraj je ovo citata, kaže Cerović.

Pozvali smo i dotičnog PR opštine Sloboa Šebeka koji nam je rekao da trenutno nije u Bijelom Polju a što se tiče Đalovića pećine pojma nema i ni sa čim nije upoznat. Odmah nam je bilo jasno da se oko nas opet formira kineski zid i prekidaju sve komunikacije iz nama nepoznatih razloga a sve u svrhu ograničavanja i zataškavanja informacija na čijem je čelu naš predsjednik opštine Petar Smolović. Njegove motive i animozitet prema nama znamo jer pokušava da zaštiti uticajem koji ima obavljajući funkciju gradonačelnika, sebe, svoju firmu koja se monopolistički ponaša u našen gradu na štetu ostalih privrednika ostavljajući im mrvice, koja je podizvođač radova  Firme “Novi Volvoks (firma koja od njenog osnivanja 2009. godine, zabilježeno 25 vlasničkih promjena što navodi na razne sumnje) bila uključena u kapitalne projekte ,Projekat Đalovića pećine“. Višegodišnji projekat, ukupne vrijednosti preko 23 miliona eura projekat Ski centar Cmiljača, valorizacija plannine Bjelasice. ukupne vrijednosti od preko 21.miliona evra ,

Projekati se realizuje po sistemu “projektuj -izgradi” najlakši način za izbjegavanje građevinskih normativa uveličavanja nepredvidivisti obuhvaćeno projektom nepoštujući rokove i ispumpavanje novca.  Iz svih ostalih projekata: škole,klizišta, putevi i da ne nabrajamo više u našem gradu koje je doveo svojim malverzacijama na ivicu propasti i gdje je  građane dovodio do očaja.

Zadnja prevara čime je prevario svoje partijske glasače i građane Bijelog Polja je bila u njegovom reizboru na mjesto gradonačelnika poturajući (trojanskog konja) poslanika svoje partije uglednog građanina Abaza Dizdarevića znajući da u svojoj partiji i kod građana aktuelni predsjednik ne uživa ni jedan odsto,osim kod onih iz interesne sfere profitera kojima je okružen kako bi pokušao da sebe abolira a štetu minimalizuje i prebaci na drugoga. Kada kažemo na drugoga a to je vlada Crne Gore kao nosioca samog projekta, kojoj bi tražio i obeštećenje za prekid finansiranja i zaustavljanja radova a i time izgubljene dobiti odnoseći se na period u zadnje tri godine.Ali to je sad politika koja je nezaobilazna i prožima cijelo društvo i ne bi ulazili u nju, samo dajemo do znanja da nijesmo slijepi i glupi ili kako kažete narod je stoka-kaže se u saopštnjenju.

U narednim našim izveštajima za javnost i na našoj fejsbuk stranici Speleološki Klub Pauk objavićemo retrospektivu događaja gdje ukazujemo na obim katastrofe na kapitalnom projektu Đalovića pećine i na moguće vinovnike koji si je izazvali a na nadležnim službama je da istraže i procesuiraju sve za koje se utvrdi  da su je izazvali a sud da utvrdi njihovu krivicu i kazni.

Najgore  je što je i dalje gradilište Đalovića Pećina neadekvatno konzervirano ostavljeno da se i dalje biodiverzitet same pećine urušava ,samo jedan podatak govori a to je da se kripto-klima promijenila četiri do šest stepeni što gledano sa naučne strane je samo po sebi katastrofa a pri tom nikom ništa, ništa se ne preduzima da se problemi saniraju. Izvođač radova se neodgovorno i neprofesionalno odnosi prema Đalovića klisuri (zaštićeno prirodno dobro) speleološkom objektu Đalovića pećina koji je jedinstveni prirodni objekat velike estetske i naučne vrijednosti.

Ovdje treba da se uključi specijalni državni tužilac jer se radi o neprocenljivoj šteti i gdje je utrošeno preko 20. 000 000 evra,i pitanje realizacije kapitalnog projekta a i najverovatnije o organizovanom kriminalu.

NVO ,,Pauk“ će podići još jednu krivičnu prijavu protiv NN lica-kaže se na kraju saopštenja Speleološkog kluba ,,pauk“.

 

Ovaj tekst se finasira od sredstava odobrenih od Ministarstva kulture i medija kroz Fonda za podsticanje Plularizma i raznovrsnosti medija

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor