CEDIS zbog mejla otpustio inženjera, uprava tvrdi da je radila po zakonu

Uprava Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) otpustila je inženjera elektrotehnike Nikolu Šoća, o čemu je Portal RTCG upoznalo više članova sindikata, ističući da je otpušten zbog jednog mejla i da se radi o nezakonitoj odluci. S druge strane, iz uprave CEDIS saopšteno nam je da te konstatacije nijesu tačne i da je sve u slučaju Šoća urađeno u skladu sa zakonom. Šoć je otpušen 17. avgusta ove godine.

Šoć je krajem juna poslao email, ali prema riječima članova sindikata, on je upućen samo vrhu sindikata a ne rukovodstvu kompanije. Optužuju upravu i direktora Vladimira Čađenovića da im smeta aktivnost sindikata i povjerenje koje imaju u njega radnici u posljednje vrijeme.

Tvrde da je cilj bio da se smisli povod samo da se Šoć eliminiše, i da se na ovaj način demonstrira sila.

Članovi sindikata kažu i da će vrlo brzo istupiti javno povodom ovih dešavanja, navodeći da se stvara ambijent straha ovakvim odlukama u kompaniji, te da je to nedopustivo.

Sporni email je upućen 29. juna, izvršnom odboru i delegatima Direkcije CEDIS.

„Poštovani izvršni odbore i delegati Direkcije CEDIS-a, taman kad smo mislili da smo odmorili od usvajanja za nas najvažnijeg dokumenta u firmi – Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, a čekajući period da ′sjaše Kurta, a uzajaše Murta′, nesposobnost trenutne političke većine opet je dobila na značaju. Naime, kako je juče raspušten Odbor direktora EPCG, otvorio se novi prostor za manevar izvršnog direktora, čiju prepisku Vam šaljem u atačmentu. Valjalo bi da smo i u ovoj situaciji, kao i u prethodnoj pripravni, kako bismo na vrijeme mogli reagovati i po ko zna koji put zaštiti interese firme“, napisao je Šoć.

Članovi sindikata koji su nas kontatirali kažu i da je Šoću zabranjen prilaz bilo kom prostoru kompanije.

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović donio je 17.avgusta odluku, kojom je oglasio odgovornim Šoća za težu povredu radne obaveze. Prema rješenju, Šoć je odgovoran za „psihičko zlostavljanje ili ponižavanje drugog zaposlenog sa ciljem ugrožavanja njegovog ugleda, časti, ličnog dostojanstva ili integriteta“.

U rješenju direktora se tvrdi i da je u prilogu mejla bio dopis asistenta izvršnog direktora Ivana Jovanovića, upućen rukovodiocima direkcija/sektora, u kome dostavlja Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sa tabelarnim pregledom i organizacionom šemom izjašnjenjem sindikalnih organizacija na predlog pravilnika, i u kome se citira zaključak sa sjednice stručnog kolegijuma od 21. juna.

Izvršni direktor na kraju Šoću, shodno članu 145, članu 146 st. dva tačka tri, član 148 st. jedan, dva, tri, pet i šest, i član 150 Zakona o radu izriče mjeru „prestanak radnog odnosa“.

Po mišljenju članova sindikata koji su nas kontaktirali, ova odluka se što prije mora preispitati. Ukazuju i da se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji priprema drastično povećanje broja zaposlenih.

Iz uprave CEDIS-a su Portalu RTCG saopštili da je sve u ovom slučaju urađeno u skladu sa zakonom, i da tvrdnje o demonstraciji sile i kršenju propisa apsolutno ne stoje.

Posebno, kako su naveli, nema mjesta pričama „da im smeta sindikat“.

Postupanje menadžmenta je, kako su naveli, utemeljeno na zakonskim odredbama.

„U rješenju koje ste pomenuli sve je jasno navedeno, postoji mogućnost da sve sud preispita, ukoliko do toga dođe, mi smo sasvim sigurni u naše argumente“, poručili su za Portal RTCG iz uprave kompanije.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor