Burzanović traži da im sud omogući pristup parcelama

Dio mještana i vlasnika imanja u Rečinama od oktobra prošle godine, blokirajući prilazni put gradilištu, sprečava nastavak radova na mHE

Firma Hydro Logistics, koja gradi malu hidroelektranu (mHE) “Skrbuša” predložila je kolašinskom Osnovnom sudu da odredi privremenu mjeru, kojim se nekolicini vlasnika imanja u selu Rečine zabranjuje da onemogućavaju pristup parcelama koje su u vlasništvu tog preduzeća.

Dio mještana i vlasnika imanja u Rečinama od oktobra prošle godine, blokirajući prilazni put gradilištu, sprečavaju nastavak radova na mHE.

Izvšni direktor Hydro Logistics Slaven Burzanović predložio je da se privremena mjera odnosi na Vasilija Ivanovića, Predraga Šćepanovića, Zorana Medenicu, Mojsija Bulatovića i Raja Bojića.

Burzanović navodi kako je firma, čiji je predstavnik, vlasnik pet parcela u KO Smrčje, Padež i Kolašin, te da su spriječeni da koriste svoje parcele. Predlaže sudu da privremenom mjerom omogući nastavak radova na mHE “Skrbuša”.

Iz Hydro Logisticsa kažu i da im je onemogućen pristup parcelama, čiji su vlasnici kako pješke, tako i motornim vozilima i mehanizacijom.

Kako navode, od 5. oktobra prošle godine do sada ne mogu na te parcele da dotjeraju građevinski materijal, a blokiran im je i prilaz mašinama.

Zbog svega toga, tvrdi Burzanović, firma ne može ispoštovati ugvorene rokove iz Ugovora o koncesiji.

Od prije nekoliko sedmica Direktorat za inspekcijske poslove u Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, privremeno je zabranio radove na toj, kao i na mHE u Kraljskim Barama.

I iz MZ “Kraljske Bare”, gdje gradnju mHE planira firma “Dekar Energy” oglasili su se juče saopštenjem u kome su naveli da smatraju da Vlada i resorna ministarstva imaju pogrešan pristup rješavanju problema i da Zaključak Vlade od 27. decembra 2019. godine, kojim je, produžen ugovor o koncesiji toj firmi treba osporiti.

“Zaključak Vlade, kojim je produžen ugovor o koncesiji, je pojedinačni pravni akt, koji je niže pravne snage od Zakona o koncesijama. Zakonom se uređuju odnosi i pitanja kada je riječ o sklapanju ugovora o koncesiji. Pravni osnov za ugovor se crpi iz Zakona o koncesijama, kao i drugih odgovarajućih zakona, koje je donijela Skupština Crne Gore, a ne iz zaključka Vlade“, piše u saopštenju koje je potpisao predsjednik MZ Milovan Labović.

Prema njegovim riječima, uređivanje odnosa na način kako je to učinjeno na osnovu zaključka Vlade “proizvodi ništavost ugovora o koncesiji, jer je osnov ugovaranja nedopušten, suprotan propisima i moralu društva“. Vlada je, tvrdi Labović, “donošenjem pojedinačnog akta u vidu zaključka, radi obezbjeđivanja osnova za produžetak aneksa ugovora o koncesiji, povrIjedila brojne propise, koji regulišu koncesiju na vode“.

“Zbog toga treba da budu pojedinačno ispitani svi ugovori o koncesiji koji su produžavani na osnovu zaključaka Vlade, a ne shodno propisima, poput Zakona o koncesijama, Zakona o vodama, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Konvenciji o vodama… Ti zakoni predstavljaju zaštitne mehanizme iskorištavanja i eksploatacije koncesije na vode, ali ih Vlada, iz nama nejasnih razloga, ne koristi kao polazni osnov za raskid. U ovom slučaju ne radi se ni o osnovnim podzakonskim aktima poput uredbe, pravilnika, odluke, naredbe, uputstva…već o pojedinačnom zaključku“, tvrdi Labović.

On kaže da su mještani Kraljskih Bara uvjereni da aktuelna Vlada i resorna ministarstva imaju pogrešan pristup rješavanju problema na vodotocima tog sela. Privremena mjera, kojom je Direktorat za inspekcijske poslove, nedavno, zabranio radove na mHE, kaže Labović, “daje prednost koncesionaru u odnosu na Vladu“.

Labović objašnjava da “koncesionar sada, dok traje privremena zabrana, koristi vrijeme da ispravi sve nedosljednosti i nelogičnosti, kao i nezakonitosti u pratećoj dokumentaciji“.

 

Izvor: Vijesti.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor