BS: Oštro i javno protestujemo zbog postupka u biranju Sudskog savjeta među kojima nema pripadnika manjinskih naroda

Kako su saopštili iz Bošnjačke stranke, “umjesto da poražavajuća i neprihvatljiva činjenica, da među 11 sudija Vrhovnog suda Crne Gore i 6 sudija Apelacionog suda Crne Gore, koje je Sudski savjet izabrao, nema niti jednog pripadnika manje brojnog naroda bude iznenađenje, nažalost, za nas u Bošnjačkoj stranci takva informacija je očekivana, ali i dalje neprihvatljiva.“

Foto: bscg.me
Foto: bscg.me

Oni smatraju da ovakva odluka Sudskog savjeta predstavlja kontinuitet administrativnog progona manje brojnih naroda, posebno kako su oni istakli, Bošnjaka, iz institucija sistema Crne Gore u kojem i onako, prema njihovim riječima, nisu bili procentualno srazmjerno zastupljeni.

Posebno je, prema njihovom mišljenju, alarmantno stanje procentualne podzastupljenosti Bošnjaka, i svih manje brojnoh naroda, u sudskoj vlasti, što se najbolje ilustruje brojkama kojima raspolažu,- dodali su oni.

Naime, od 25 sudova u Crnoj Gori, prema riječima ove stranke, samo su u dva Osnovna suda predsjednici pripadnici manje brojnih naroda, u Vrhovnom sudu nema sudija – pripadnika manje brojnih naroda, dok u Apelacionom sudu, sudijsku funkciju vrši samo jedan sudija pripadnik manje brojnog naroda.

Kako ističu, istovremeno, u Sudskom savjetu nema pripadnika manje brojnih maroda.

Prema navodima u njihovom saopštenju, “ništa bolje stanje nije ni u državnom tužilaštvu, u kojem je podzastupljenost pripadnika manje brojnih naroda i na rukovodećim mjestima i uopšte, slična kao u sudovima.“

Ni u Tužilačkom savjetu, dodaju oni, takođe nema pripadnika manje brojnih naroda.

Sve ovo, prema riječima Bošnjačke stranke, ukazuje na to da su Bošnjaci, i svi manje brojni narodi u Crnoj Gori, kako su naglasili, “izloženi sistematskoj i sistemskoj diskriminaciji, nasuprot činjenici da je Ustav Crnu Goru definisao kao državu ravnopravnih građana i da je manje brojnim narodima garantovao srazmjernu zastupljenost i u tom cilju definisao ustavne mehanizme za postizanje tog cilja, kroz razne vidove pozitivne diskriminacije.“

S toga, Bošnjačka stranka izražava oštar javni protest protiv, kako su napisali – ‘ovakvih i sličnih diskriminatornih postupaka’ i pozivaju na puno poštovanje Ustava Crne Gore i njegovih pomenutih odredbi, a svoje sunarodnike i ostatak građana Crne Gore takođe pozivaju na političku borbu za bolju, pravednu i građansku Crnu Goru u kojoj, zaključuju oni – niko neće biti diskriminisan zbog bilo kojeg ličnog svojstva.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor