Broj radnika podgoričkog Vodovoda smanjuju jedino u planovima

Iz podgoričkog “Vodovoda” u planovima za 2022. navode da će broj zaposlenih smanjiti “uglavnom kroz isplate odgovarajućih otpremnina” onima koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju. Ista rečenica navedena je i u planu rada za 2021, ali i ranijim izvještajima tog preduzeća.

U podgoričkom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” (ViK), iako je to predviđeno sistematizacijom, ni u toku 2021. godine nisu smanjili broj zaposlenih, već je broj onih koji imaju ugovor na neodređeno sa 550 uvećan na 551.

Godinama se ViK Podgorica prepoznaje po velikom broju zaposlenih i ogromnim gubicima na mreži i to ne negiraju i iz tog preduzeća, pa su više puta najavili smanjenje. Ali, i pored urađene nove sistematizacije i Pravilnika, po tom pitanju u praksi se i dalje ne preduzima ništa, a broj stalno zaposlenih je povećan.

Na dan 30. septembar 2021. godine, u tom preduzeću bilo je zaposleno 565 radnika. Od toga, 551 osoba zaposlena je na neodređeno, 12 na određeno vrijeme, a zaposlena su i dva pripravnika.

Kako su “Vijesti” pisale polovinom prošle godine, višak zaposlenih je 40, pa bi broj radnika sa 578 trebalo da bude smanjen na 538. To je bilo predviđeno sistematizacijom, aktom koji je usvojen krajem 2020. godine, prema kojem je u tom preduzeću 31. oktobra te godine bilo zaposleno 578 radnika, od čega je 550 na neodređeno, 26 na određeno radno vrijeme, a dvoje je pripravnika.

Međutim, broj stalno zaposlenih krajem prošle godine povećan je sa 550 na 551, manje je ljudi na određeno, krajem 2020. ih je bilo 26, sada ih je 12, a i dalje u ViK imaju dva pripravnika.

vikpg.me vebsajt je podgoričkog “Vodovoda”, putem kojeg potrošači mogu da se prijave za dobijanje računa putem elektronske pošte, prijave stanje na vodomjeru, prijave kvar ili grešku na mreži i provjere stanje i plate račun putem interneta

”Treba istaći da će se racionalizacijom na svim nivoima uticati na smanjenje broja radnika, uglavnom kroz isplate odgovarajućih otpremnina zaposlenima koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju”, naveli su iz tog preduzeća u planu rada za 2022. godinu.

Međutim, ta rečenica bila je navedena i u planu rada za 2021, ali i u ranijim izvještajima preduzeća čiji je osnivač Glavni grad.

U planu za 2022. godinu piše da je lani usvojen novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Da je preveliki broj zaposlenih u tom preduzeću godinama su upozoravali iz podgoričke opozicije, a to je utvrdila i Državna revizorska institucija, što se vidi iz dokumentacije ViK.

”Racionalizacijom na svim nivoima uticaće se na smanjenje broja radnika, uglavnom kroz isplate odgovarajućih otpremnina zaposlenima, koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju. U 2020. je izvršena analiza strukture zaposlenih, kako bi se odgovorilo na primjedbe i preporuke Državne revizorske institucije. Predviđeno je sistematizacijom usvojenom krajem 2020. godine smanjenje broja radnika”, piše u dokumentaciji ViK.

U podgoričkom “Vodovodu” na dan 31. oktobar 2015. bilo je 522 zaposlenih, od toga 468 na neodređeno, 47 na određeno i sedam pripravnika.

Gubitke na mreži riješiće novim cjevovodima

Uz velik broj zaposlenih, u preduzeću “Vodovod i kanalizacija” Podgorica priznaju da imaju problem i sa nelegalnom potrošnjom, ali i velikim gubicima.

”Gubici su posljednjih godina na približno istom nivou i iznose oko 49 odsto”, navodi se u dokumentaciji.

Međutim, u planu rada za 2021. bilo je navedeno da je u toku realizacija projekta sanacije gubitaka na određenoj pilot zoni.

”Imajući u vidu geografsku razuđenost vodovodnog sistema Podgorice, počela je realizacija pilot projekta na površinski ograničenoj zoni. Ukoliko se pilot projekat pokaže efikasnim, stečena iskustva će se primijeniti u narednom periodu na kompletnu vodovodnu mrežu na teritoriji glavnog grada, sa ciljem smanjenja ukupnih gubitaka na 40 do 42 procenta, što je dugoročni cilj”, bili su planovi tog preduzeća.

Sada, odnosno za ovu godinu, ne pominje se taj pilot projekat, ali se navodi da će u cilju smanjenja gubitaka, nastaviti sa zamjenom cjevovoda, koji su u dužem vremenskom periodu u upotrebi.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor