Bogdanović posjetio Upravu za zaštitu kulturnih dobara

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović posjetio je danas Upravu za zaštitu kulturnih dobara, saopšteno je iz tog vladinog resora.

Kako se navodi u saopštenju, tokom obilaska Uprave ministar Bogdanović je razgovarao sa direktoricom Anastazijom Miranović i njenim saradnicima o aktuelnim temama u ovom organu.

„Ministar Bogdanović i direktorica Miranović razgovarali su o potrebi dodatnog unapređenja i edukacije kadrova u ovoj oblasti. Ovo je na sastanku istaknuto kao jedno od najznačajnijih pitanja, zbog čega je Uprava u proteklom periodu imala poteškoće u realizaciji svojih aktivnosti.

Ministar Bogdanović je istakao važnost i značaj Uprave u sistemu zaštite kulturnih dobara, i naglasio da je od izuzetne važnosti da radimo na jačanju njenih kadrovskih i stručnih kapaciteta“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je bilo riječi o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kuturnih dobara koje su planirane za III kvartal ove godine.

„Ministar je pozvao predstavnike Uprave da učešćem u radnoj grupi za izradu Zakona ukažu na sve nedostatke i probleme postojećeg zakonskog rjesenja, koji su prepoznati u dosadašnjoj praksi.

Razgovarano je o implementaciji novog Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kao i procesu izrade procjene uticaja na baštinu za pojedinačne lokalitete i projekte, koje će koordinirati Uprava.

Sagovornici su istakli potrebu što hitnije finalizacije aktivnosti na izradi GIS platforme za nepokretna kulturna dobra Crne Gore, čiji je softver izradio Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore“, kazali su iz Ministarstva.

Ministar je, dodaju, istakao i da je u planu izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji Ministarstva kulture, čime se stvara mogućnost za poboljšanje i unapteđenje unutrašnje strukture Uprave za zaštitu kulturnih dobara, u skladu sa potrebama koje nameće ova oblast.

„Bilo je riječi i o mogućnostima za izdvajanje Uprave iz sastava Ministarstva kulture, s obzirom na to da se u dosadasnjem radu Uprave pokazala potreba za samostalnim djelovanjem i odlučivanjem.

Sagovornici su se saglasili da je neophodno razmotriti ovo pitanje i u narednom periodu definisati najbolji model za rad i funkcionisanje ovog organa“, zaključeno je u saopštenju.

Izvor: AntenaM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor