Bjelopoljskim ljekarima izbrisali i kućni pritvor

Ljekari bjelopoljske Bolnice oslobođeni optužbi za infekciju beba, od kojih je jedna preminula.

Ljekari Opšte bolnice u Bijelom Polju Tomislav JeremićHaka TahirovićZvonko Puletić i Jela Cimbaljević oslobođeni su juče u Višem sudu u Bijelom Polju optužbi da su krivi zbog infekcije pet beba, od kojih je jedna preminula.

Oni su se teretili za teška djela protiv zdravlja ljudi u vezi krivičnog djela – nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.

Pravni zastupnici ljekara, advokati Drago KonatarDrago Pantović i Kasim Dizdarević nisu željeli da komentarišu presudu.

Jedan od roditelja inficiranih beba, odluku suda nazvao je sramnom.

Obrazlažući presudu, sudija Dragan Mrdak kazao je da je, imajući u vidu sadržaj optužnice u njenom osnovnom obliku i kasnijim izmjenama, sud stanovišta da okrivljeni nisu izvršili predmetna djela stavljena im na teret.

Naveo je da je optužnica u osnovnom obliku sadržala podatke “da je neonatalna sepsa opasna zarazna bolest, a kasnijim izmjenama učinjeno je da se okrivljenima stavlja veća količina kriminaliteta nego u osnovnoj optužnici”.

To, kako je objasnio, nije moguće i pozvao se na član Zakona o krivičnom postupku koji govori o zabrani preinačenja na štetu optuženih.

”Imajući u vidu pravno načelo ‘nultum crimen sine lege, nulle poena cine lege’, sud je mogao primijeniti samo one propise koji su važili u vrijeme izvršenja krivičnog djela, koje je okrivljenim stavljeno na teret”, kazao je sudija Mrdak.

On je rekao da prema činjeničnom opisu krivičnog djela iz optužnice, prozilazi da je opasna zarazna bolest u vezi koje okrivljeni nijesu postupali po propisima, bila zarazna bolest iz člana 2 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti – neonatalna sepsa.

Rekao je da je sudsko vijeće izvršilo osvrt na Međunarodnu klasifikaciju bolesti 10 (MKB)…

”Šifra A40 – A41 Zakona o zaštiti bolesti stanovništva od zaraznih bolesti ne odnosi se i ne pokriva dijagnozu neonatalna sepsa, kako se to tvdi u činjeničnom opisu krivičnih djela iz optužnice, jer jer neonatalna sepsa ima šifru P36. Nijedan dokaz ne upućuje na zaključak da je u kritično vrijeme u porodilištu i Odjeljenju neonatologije Opšte bolnice u Bijelom Polju ma kod kog pacijenta postavljena dijagnoza zarazne bolesti koje pripadaju šifri A40 – A41, niti sumnja na tu vrstu zarazne bolesti, već je utvrđeno da je kod četvoro novorođenčadi postavljena dijagnoza Infecio neonatati perinatalis specifica, koja ima šifru P36. Kod jednog novorođenčeta postavljena je dijagnoza infeciones perinazarels aliae koja ima šifru 39.8, sa opisom sepsi neonati susp, koja ima šifru P36”, kazao je sudija Mrdak.

U obrazloženju sudija ističe da nijedan od izvedenih dokaza ne upućuje na zaključak da neonatalna sepsa pripada grupi zaraznih bolesti čija pojava bi okrivljenima nametnula obavezu da postupaju po propisima kojima su određene mjere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

“Ni u članu 23 tog zakona nije navedeno ‘P36. neonatalna sepsa’, kao bolest koja bi podlijegala obaveznom prijavljivanju u cilju epidemiološkog nadzora. Takođe, nema dokaza da je neonatalna sepsa P36 na listi bolesti nabrojeniih u pravilniku o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti bolničkih infekcija, stanja i smrti oboljelih od zaraznih bolesti u čijim članovima su nabrojana oboljenja i smrt od zaraznih bolesti koja u smislu Zakon podliježu obaveznom prijavljivanju”, zaključio je sudija.

Ranijom prvostepenom presudom, Jeremić i Tahirović osuđeni na po sedam mjeseci zatvora, a Puletić i Cimbaljević na po šest mjeseci kućnog pritvora.

Apelacioni sud je tu odluku preinačio i osudio ih na po jednu godinu zatvora, dok je Vrhovni sud naložio ponovno suđenje.

Karišik: Sramna odluka

Jedan od roditelja inficiranih beba Predrag Karišik kazao je da je presuda sramna.

”Nažalost, obistinila se svaka moja sumnja u ovih sedam godina sudskog procesa. Od DPS suda, DPS Tužilaštva, koje pogrešno piše optužnice i namješta, koje kontroliše Milo Đukanović i neformalni centri moći koji su jači od države, ništa se drugo nije moglo ni očekivati. Ovaj sud danas je urušen i sudija koji je donio ovakvu odluku je moralno dno”, kazao je Karišik.

Istakao je da će borba biti nastavljena, iako, kako je rekao, znaju da su institucije sistema u Crnoj Gori zarobljene, jer njima komanduje DPS.

”Jedno dijete je mrtvo, još četvoro su pokušali da ubiju… Oni su pokušali da ubiju našu djecu, jedno su ubili i slobodno mogu da pobiju i nas roditelje”, kazao je Karišik.

Izvor: Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor