Bijelo Polje: Održan sastanak o unaprjeđenju socijalne zaštite

Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić i sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić razgovarale su danas sa generalnim direktorom Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goranom Kuševijom i njegovim saradnicima o unaprjeđenju socijalne zaštite u Bijelom Polju.

Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goran Kuševija kazao je da je  tema sastanka bila unaprjeđenje socijalne zaštite, a sastanku su prisustvovali direktori Centra za socijalni rad Admir Mustajbašić i Doma za stare Dejan Pavićević.

-Razgovarali smo o tome šta će lokalna uprava planirati da podrži naredne godine za razvoj socijalnih servisa i održivost socijalnih servisa, kako bi mogli planirati sredstva i raspodjelu tih sredstava za narednu godinu sa nivoa Ministarstva a vezano za razvoj socijalne i dječije zaštite. U narednom periodu posjetićemo sve lokalne samouprave, jer nam je cilj da oslušnemo njihove potrebe i da na osnovu toga zauzmemo stav i podržimo najprioritetnije usluge socijalne i dječije zaštite, kazao je Kuševija.

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić kazala je da su direktora Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu upoznali sa aktivnostima koje se u oblasti socijalne i dječije zaštite realaiziju u Bijelo Polju.

-Upozanli smo ih sa novim akcionim planom  za razvoj usluga socijalne zaštite i lokalnim planom u oblasti invalidnosti i mjerama i aktivnostima koje su predviđene tim Akcionim planovima. Danas smo razgovarali o servisima koje pruža lokalna uprava i eventualnoj podršci Ministarstva rada i socijalnog staranja. Razgovarali smo o već postojećim ustanovama i unaprjeđenju njihovog rada i o osnivanju nekih novih srevisa na lokalnom nivou, ali i o stvaranju uslova za održiv servis geronto domaćica. Tokom posjete Bijelom Polju predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja posjetili su Centar za podršku djeci i porodici i sa direktoricom Radom Đerić razgovarali o dodatnom unapređenju rada ove ustanove, a razmatra se mogućnost osnivanja regionalnog centra za za zbrinjavanje djece žrtava nasilja, kazala je Čikić.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor