Bez paketića sa religijskim obilježjima

“Dijeljenje bilo kakvih propagandnih poruka koje nisu u vezi sa obrazovanjem i vaspitanjem, nije u skladu sa ciljevima obrazovanja”, navodi se u mišljenju Mijušković

Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila je da dijeljenje paketića sa religijskim obilježjima učenicima prvog razreda Osnovne škole “Boško Buha” iz Pljevalja nije u skladu sa propisima koji definišu da nije dozvoljeno religijsko djelovanje osim u ustanovama koje su licencirane kao srednje vjerske škole.

Zamjenica zaštitnika Snežana Mijušković dala je preporuku školi da preduzme radnje i mjere kako se ovakve ili slične situacije ne bi događale, kao i da prilikom različitih oblika poklona ili donacija koji se dijele učenicima blagovremeno provjeri njihovu sadržinu.

Slučaj je pokrenut nakon što su pojedini mediji objavili da su djeci dijeljeni paketići sa likom Svetog Save.

Direktor škole kazao je da predstavnici Organizacije “Sveti Sava” imaju namjeru da prvacima podijele paketiće sa slatkišima, i da je na dio njih postojalo obilježje Svetog Save. Dodao je i da tom prilikom nije bilo religijskog djelovanja i podjele učenika po vjeri, već da su bili podijeljeni po tome ko slavi, ili ne taj vjerski praznik.

Među utvrđenim činjenicama u mišljenju zaštitnika je i da su roditelji obaviješteni o namjeri podjele paketića, da nisu dijeljeni djeci, već da su roditelji dolazili u školu i preuzimali ih, da su u školi i ranije dijeljeni pokloni ili druge vrste pomoći humaniratnog karaktera (Crveni krst, Adventistička crkva), kao i da nije naveden sadržaj i proizvođač slatkiša iz paketića koji su podijeljeni.

“Dijeljenje bilo kakvih propagandnih poruka koje nisu u vezi sa obrazovanjem i vaspitanjem, nije u skladu sa ciljevima obrazovanja. Iako na paketićima nije bilo poziva u smislu učešća ili vjerskog djelovanja, isti je sa određenom ‘reklamnom’ odnosno vjerskom sadržinom, te predstavlja vid religijskog djelovanja u obrazovnoj ustanovi”, navodi se u mišljenju Mijušković.

U mišljenju se dodaje da je ta organizacija iste paketiće mogla podijeliti i na drugi način, umjesto u obrazovno-vaspitnoj ustanovi u kojoj je zabranjen svaki vid religijskog, političkog ili drugog djelovanja.

Obaveza je rukovodstva škole i profesionalaca koji su u njoj zaposleni da poznaju propise, da s tim u vezi upozore potencijalne darodavce, te da prije podjele bilo kakvih paketića djeci pažljivo provjere njihovu sadržinu.

Zamjenica zaštitnika zapaža da je u konkretnom slučaju izostala reakcija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, koje prema Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju vrši nadzor. To naročito imajući u vidu činjenicu da su se takve situacije već događale u drugim opštinama.

Zaštitnik je u sličnom predmetu, u tivatskoj OŠ “Drago Milović”, uputio mišljenje sa preporukom Ministarstvu da sačini jasna uputstva direktorima o procedurama prijema različitih oblika poklona i donacija.

Mijušković je u mišljenju u vezi sa događajima u pljevaljskoj školi dala preporuku resoru Vesne Bratić da ubuduće u ovakvim i sličnim slučajevima blagovremeno preduzme odgovarajuće radnje i mjere shodno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju.

Izvor: Vijesti.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor