Bez odgovora na urgencije u vezi molbe za izručenje Svetozara Marovića

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava danas je ponovo uputilo urgenciju Ministarstvu pravde Srbije u vezi molbe za izručenje Svetozara Marovića, saopštili su iz Ministasrstva pravde.

Foto: slobodnaevropa.org
Foto: slobodnaevropa.org

Presedan je da se zahtjev za izručenje ponavlja u periodu kraćem od pola godine, posebno imajući u vidu da je molba sa urgencijama više puta obnavljana i da nije dobijen odgovor, što posebno čudi jer međunarodna saradnja u krivičnim stvarima sa Republikom Srbijom se u ostalim predmetima odvija u duhu kvalitetne, pravovremene i efikasne saradnje.

“Meritum ekstradicije predstavlja sui generis međunarodno-pravni institut, nastao kao rezultat dugotrajnog razvoja država posvećenih pravnim principima i borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, kao i postepenim odricanjem dijela svog suvereniteta te upliv bilo kog eksternog uticaja reflektuje se ozbiljnim narušavanjem međunarodnog kredibiliteta i respektabilnosti u bilateralnim i multilateralnim odnosima bilo zamoljene, bilo države molilje u kontekstu međunarodne saradnje u krivičnim stvarima.“

Ministarstvo pravde: “Imajući u vidu da je u ranijim odgovorima država dala garancije da će Svetozaru Maroviću biti obezbijeđeno adekvatno liječenje i da načelo specijalnosti decidno propisuje da izručeno lice ne može biti krivično gonjeno, podvrgnuto izvršenju kazne ili bilo kojoj drugoj mjeri ograničenja slobode za bilo koje krivično djelo izvršeno prije izručenja, a koje nije predmet izručenja, oglušavanje o navedenim zahtjevima onemogućava punu primjenu Evropske konvencije o ekstradiciji i Bilateralnog ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju.“

Potreba zaštite javnog interesa, vladavine prava i međunarodnog prava podržava odluka Ministarstava finansija i vanjskih poslova SAD koji su uveli ekonomske sankcije Svetozaru Maroviću označenog kao aktera koji ugrožava regionalnu stabilnost kroz korupciju, kriminalne aktivnosti i destabilizaciju, saopštili su iz Ministarstva pravde.

Bilateralna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i svih oblika kriminaliteta jedan je od ključnih prioriteta na agendi rada Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, saopštili su.

U pravcu kontinuirane saradnje sa sistemom judikature Republike Srbije, vjerujemo da će se predmet dugogodišnje molbe i više upućenih urgencija razmotriti i na osnovu ratifikovanih akata na temelju bona fide i međuanrodno-pravnih principa kao i u dosadašnoj saradnji efikasno reagovati – poručili su iz ovog resora.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor