Banke u Crnoj Gori pune novca: Depoziti za godinu porasli za pola milijarde eura

Ukupni depoziti u bankama u Crnoj Gori na kraju jula iznosili su 3,83 milijarde eura i za 528 miliona su veći nego u istom mjesecu prošle godine. Ovo je najveći iznos depozita koji je do sada zabilježen, pokazuju podaci Centralne banke

Ukupno odobreni krediti na kraju jula iznosili su 3,41 milijardu eura i bili su za 235 miliona veći u odnosu na prije 12 mjeseci.

Ovo podaci ukazuju da je povjerenje građana i privrede u bankarski sektor vrlo visoko, kao i da su banke značajno povećale kreditnu aktivnost.

Privredna preduzeća u bankama su, kako pišu Vijesti, na kraju jula imali depozite vrijedne 1,17 milijardi što je za 207 miliona eura više nego lani. Domaće stanovništvo imalo je depozite i štednju vrijednu 1,3 milijarde eura ili 67 miliona eura više nego u istom mjesecu lani, i najveći su do sada zabilježeni. Strane firme i strani građani u bankama u Crnoj Gori, na kraju jula držali su 998 miliona eura, što je za godinu povećanje od 230 miliona eura.

Od jula prošle godine depoziti stanovništva po viđenju porasli su sa 753 na 849 miliona eura, dok su oročeni smanjeni sa 481 na 453 miliona eura.

U samom julu banke su odobrile 89 miliona eura novih kredita što je za milion i po manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Najviše novih kredita odobreno je privredi 40,7 miliona eura, građanima 34 miliona, a ostalim nefinansijskim institucijama 14 miliona. Od ukupno odobrenih kredita u tom mjesecu 25,5 miliona je odobreno na rok vraćanja do godinu dana, a 63,5 na duži period.

Prema namjeni u julu je 38,5 miliona eura vrijednih kredita odobreno za likvidnost i obrtna sredstva, za gotovinske namjenke kredite odobreno je 21,5 miliona eura, za refinansiranje kreditnih obaveza prema drugim bankama 10 miliona, za stambene kredite 7,3 miliona eura, za nabavku osnovnih sredstava 3,88 miliona…

Za kredite odobrene u julu prosječna efektivna kamatna stopa iznosila je 5,38 odsto, dok je u istom mjesecu lani iznosila 5,25 odsto.

Za privredu su efektivne kamatne stope smanjena sa 5,35 odsto, koliko je bila u julu prošle godine, na 4,38 odsto. U istom periodu efektivne kamate za građane povećane su sa 7,17 na 7,21 odsto.

Prema namjeni kamatne stope na kredite za likvidnost i obrtna sredstva za godinu dana smanjeni su sa 4,25 odsto na 4,17 odsto, za refinansiranje obaveza 6,44 na 5,17 odsto, za nabavku osnovnih sredstava sa 5,81 na 3,99 odsto, a na kredite za kupovinu robe široke potrošnje sa 5,60 na 5,44 odsto. Na kredite za kupovinu stanova kamatne stope su smanjene sa 5,03 na 4,56 odsto, a na nenamjenske hipotekarne kredite sa 6,72 na 5,68 odsto.

Za gotovinske kredite istovremeno efektivne kamatne stope povećane su sa 7,91 na 8,23 odsto, a za kupovinu zemljišta sa 5,07 na 5,40 odsto. Za pripremu turističke sezone lani u julu nije bilo odobrenih kredita, dok su sada odobravani uz efektivnu kamatu od 8,19 odsto.

Kamate na oročenu štednju od 1,21 do 1,85 odsto

Prosječna pasivna efektivna kamatna stopa na štednju u julu je iznosila 0,36 odsto, što je pad u odnosu na jul prošle godine kada je iznosila 0,41 odsto.

Za fizička lica ova kamata je smanjena sa 0,54 na 0,49 odsto, a za pravna lica sa 0,27 na 0,25 odsto.

Na depozite po viđenju prosječna efektivna kamatna stopa iznosila je 0,02 odsto, na depozite oročene do tri mjeseca 1,21 odsto, a za od tri mjeseca do jedne godine 1,35 odsto. Na štednju oročenu na period od jedne do tri godine kamatna stopa iznosila je 1,44 odsto, a za period od tri do pet godina 1,67 odsto. Na depozite preko pet godina prosječna efektivna kamatna stopa iznosila je 1,85 odsto.

Izvor: pvportal.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor