Banke bi poslovale sa gubitkom, ne bi odobravale kredite

Usvajanje Prijedloga zakona o odlaganju plaćanja kreditnih obaveza korisnika kredita (lex specialis), te nametanje masovnog moratorijuma u bankraskom sistemu u Crnoj Gori dovelo bi do ograničavanja kreditne aktivnosti banaka, to bi uticalo na likvidnost banaka a sve banke bi poslovale sa gubitkom, kazao je direktor Sektora za kontrolu banaka u CBCG Dejan Vujačić. On dodaje da se ovim zakonom kuca na otvorena vrata i podsjeća da već usvojene mjere CBCG obezbjeđuju da banke moraju da odobre moratorijum svima koji zbog posljedica poandemije ostanu bez posla.

Vujačić gostujući u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore podsjeća da predlog Zakona koji je u Skupštini predviđa opšti moratorijum za sve korisnike kredita na period od 180 dana tokom koga se ne bi obračunavala kamata a odredbe zakona bi se primjenjivale i na kredite odobrene nakon usvajanja zakona.

On navodi da bi usvajanje zakona uskratilo likvidu poziciju banaka za oko 600 milioa eura.

„Obračun anuiteta mjesečno izosi preko 100 miliona eura. Kako bi moratorijum trajao 6 mjeseci to bi značilo da bi likvidna pozicija banaka bila uskraćena za nekih 600 miliona eura, što je poprilično veliko. O stepenu uticaja na likvidnu poziciju banaka govori i to da bi višak likvidnosti u odnosu na obavezu koji je trenutno oko 500 miliona eura, taj višak bi bio iscrpljen pa bi banke morale da ograniče krditnu aktivnost“, kazao je Vujačić.

Dodaje da banke ne bi bile ni stimulisane da odobravaju kredite ako bi ti krediti odmah nakon odobravanja išli u moratorijuma a sve banke bi, kako dodaje, u tim uslovima poslovale sa gubitkom.

„Što se tiče uticaja na kapital banaka kroz propuštenu dobit, na osnovu podataka za 2020. ukupan prihod od kamata je nešto preko 150 miliona eura znači da bi banke za 6 mjeseci bile uskraćene za 75 miliona eura. Imajući u vid da je neto bobit banaka bila 22 miliona eura, znači da bi sve banke poslovale sa gubitkom od preko 50 miliona eura. To bi značilo da bi kapital bio ugrožen“, kazao je Vujačić.

On je istakao da je bankarski sistem u Crnoj Gori pokazao rezistentnost tokom krize zbog dobrog stanja na kraju 2019.

Vujačić podsjeća da je CBCG usvojila 8 paketa mjera koje uključuju 8 oratorijuma i dala mogućnost da svi koji ostanu bez posla, koriste moratorijum do kraja ove godine, dakle 14 mjeseci.

Ovim se, kaže, kuca na otvrena vrata.

„Mjera se odnosi na sve koji ostanu bez posla u produženom trajanju ove mjere, svi koji su ostali bez posla i nakon oktobra 2020. imaju pravo da se prijave za moratorijum i banke su u obavezi da im odobre moratorijum u koliko su ostali bez posla kao posljedica korona krize“, istakao je Vujačić.

O informacijama da je neka banka najavila da će se povući iz Crne Gore ako dođe do usvajanja zakona Vujačić kaže da CBCG nema takve informacija.

„U medijima se govori o zamrzavanju aktivnosti na 6 mjeseci. Ako to bude duže od 6 mjeseci banka gubi dozvolu za rad“, napominju Vujačić.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor