Search
Close this search box.

Auto – put tek naredne godine: Zašto kasne radovi

Radovi na izgradnji prve dionice auto – puta Bar-Boljare neće biti završeni u ugovorenom roku već će biti prolongirani za sljedeću godinu, kazao je za CdM, direktor poslovne jedinice za upravljanje autoputem Bar – Boljare Goran Vujović. 

Definitivno je, napominje, zbog novonastale situacije, što zbog pandemije koronavirusa, što zbog same organizacije izvođača izgubljeno dragocjeno vrijeme, s obzirom da su se radovi na gradilištu odvijali otežano.

<<<Kinezi traže produženje roka i dodatna plaćanja<<<

“Očigledno je da ce biti kašnjenje nekoliko mjeseci što zavisi od više činilaca koji su uslovljeni aktuelnom situacijom i samom organizacijom izvođača. Svakako auto – put će biti u komercijalnoj upotrebi tokom sljedeće godine”, kaže Vujović u izjavi za CdM.

Kineska kompanija CRBC, koja je izvođač radova na prvoj dionici auto – puta Bar-Boljare, obratila se  investitorima sa zahtjevom za produženje roka.

Kinezi su se obratili i sa zahtjevom i dodatnim plaćanjima po njihovim razlozima, za koje oni smatraju da su cjelishodni.

Vujović napominje da treba naglasiti se ovdje radi o uobičajeniom procedurama za ovu vrstu Fidicovih ugovora.

“Izvođač radova je shodno Ugovoru o projektovanju i izgradnji, u skladu sa odgovarajućom klauzulom usljed “više sile” izazvane pandemijom i mjera koje se tim povodom preduzimaju, pokrenuo odgovarajuće ugovorne procedure i dostavio zahtjev sa najavom potraživanja vezan za produžetak roka i dodatne troškove, što je bio u obavezi odmah da uradi po nastanku eventualnog štetnog događaja. Detalji o broju dana za koji se zahtijeva produžetak i vrijednosti potraživanja biće precizirani prestankom nastalog događaja, njegovom kvantifikacijom a evaluirani od strane nadzornog organa ukoliko budu opravdani ili odbijeni u ugovornoj proceduri koja slijedi nakon toga. Investitor će naravno, posebno voditi računa o zaštiti interesa države.  O krajnjem ishodu ovog postupka je za sada preuranjeno govoriti”, objašnjava direktor poslovne jedinice za upravljanje autoputem Bar – Boljare.

Kako je izvjesno da će kasniti izgradnja auto-puta, odnosno da će i rok zaključno sa krajem septembra biti probijen, CdM je pitao Vujovića da objasni  ko plaća penale u situaciji kada se kasni sa završetkom radova, te na koji način se to pitanje rješava?

Jasan je u odgovoru – ako izvođač kasni sa realizacijom ugovora svojom krivicom on je dužan da investitoru plati obeštećenje za kašnjenje.

“Obeštećenje se plaća za svaki dan kašnjenja u odnosu na rok naveden u ugovoru a može biti ukupno maksimalno do pet odsto  vrijednosti ugovora. U takvom slučaju investitor pokreće shodno ugovoru preko nadzornog organa potraživanje za dostignuti iznos”, objašnjava Vujović u izjavi za CdM.

Takođe, kako je dodao,  izvođač ima po ugovoru pravo na produžetak roka usljed:

  1. Izmjena u odnosu na ugovorene radove koji utiču na osnovni rok,
  2. Izuzetno nepovoljnih klimatskih uslova
  3. Nepredvidivog nedostatka radne snage ili roba usljed epidemije
  4. Smetnji izazvanih investitorovim neispunjenjem obaveza

“Za sve navedeno neophodno je detaljno dokazati opravdanost i sve sprovesti kroz definisanu ugovornu proceduru”, zaključio je Vujović.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor