ASK: Pejović neustavno ambasador, CGO: Marković da smijeni Pejovića

Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović ne može imati status ambasadora jer je time prekršio Zakon o sprečavanju korupcije i to je neustavno, utvrdila je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK).

ASK je, odlučujući po prijavi Centra za građansko obrazovanje (CGO), potvrdio da je Pejović nezakonito prima mjesečni dodatak u neto iznosu od 3.168 eura (3.599 bruto) od maja 2017. godine.

„Pejović je ostvario materijalnu korist u vidu posebnog dodatka na osnovnu zaradu kao ambasador u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji. To je ostvareno na osnovu Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu platu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a ta uredba se odnosi samo na lica koja su zaposlena u dipolomatsko-konuzularnom predstavništvu u inostranstvu, te tako javni interes podredio privatnom interesu, suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije“, piše u rješenju ASK u koje su „Vijesti“ imale uvid.

Agencija upozorava i da predsjednik Crne Gore nije donio ukaz o opozivu Aleksandra Andrije Pejovića.

„Obavljajući dvije funkcije ministar evropskih poslova povrijedio je Ustav Crne Gore koji u članu 104 jasno zabranjuje predsjedniku i članovima Vlade da vrše poslaničku i drugu javnu funkciju. Funkcije ministra i ambasadora su javne funkcije u skladu sa zakonom o sprečavanju korupcije… Obavljajući funkciju ambasadora kao drugu javnu funkciji, ministar evropskih poslova dodatno ostrvaruje svakomjesečnu materijalnu korist u vidu posebnog dodatka na osnovnu zaradu od 3.168,25 eura neto, čime je javni interes podredio privatnom interesu koji se ogleda u značajnom novčanom iznosu“, konstatovano je u odluci ASK.

ASK je utvrdio da je prekšen i Zakon o vanjskim poslovima jer diplomata ne može biti član organa političke partije, a Pejović je član Glavnog odbora DPS-a.

CGO je 1. februara, uz zahtjev ASK o pokretanju postupka, tražio od premijera Duška Markovića da razriješi Pejovića jer krši Ustav u dijelu nespojivosti funkcija.

Prema podacima CGO Pejović mjesečno prima ukupno 4.690 eura od maja prošle godine. Uz to plaćen mu je smještaj u Briselu, za čiji je mjesečni zakup iz budžeta dobijao od 1.936 do 2.497 eura.

Pejović je izjavio da funcije ministra i glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore EU obavlja u skladu sa zakonom.

On je saopštio da se CGO često bavi njegovom ličnošću.

„A ne onim za šta je ovlašćen kao nevladina organizacija“.

Pejović je rekao da će sačekati mišljenje ASK.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravio je odluku Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) u slučaju Aleksandra Andrije Pejovića

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravio je odluku Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) u slučaju Aleksandra Andrije Pejovića, ministra evropskih poslova u Vladi Crne Gore i Glavnog pregovarača u statusu ambasadora, kojom je utvrđeno da je Pejović prekršio Zakon o sprječavanju korupcije, ali i Zakon o vanjskim poslovima, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, međunarodne konvencije u oblasti borbe protiv korupcije i Ustav Crne Gore.

Kako je saopštila koordinatorka programa Demokratizacija i evropeizacija Ana Nenezić, odlukom ASK se potvrđuju argumentovani navodi CGO-a da je Pejović u sukobu interesa zbog istovremenog vršenja dvije javne funkcije i ostvarivanja prihoda po oba osnova čime se krši član 7 i 28 Zakona o sprječavanju korupcije.

„ASK nesporno utvrđuje i kršenje člana 109 Zakona o vanjskim poslovima konstatujući da je on član Glavnog odbora DPS-a što je nespojivo sa njegovom diplomatsko-konzularnom funkcijom, iako je on to u svom izjašnjenju poricao. Takođe, dodjeljujući sebi veća primanja od onih koja su propisana članom 17 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Pejović se ogriješio i o taj Zakon. Konačno, Pejović krši i međunarodnu Konvenciju UN protiv korupcije – UNCAC, koju je Crna Gora ratifikovala, kao i Međunarodni kodeks ponašanja za javne funkcionere, ali član 104 Ustava Crne Gore“.

Nenezić je navela da CGO cijeni da je ovo bila očekivana i jedina moguća zakonita odluka.

„U skladu sa tim, CGO traži od predsjednika Vlade Duška Markovića da hitno pokrene proceduru razriješenja Pejovića sa svih funkcija, jer je ovim dokazano da je javni interes podredio privatnom a da bi sebi pribavio materijalnu korist, uz punu svijesti što čini, čime se legitimisao kao nedostojan vršenja javnih funkcija. Takav funkcioner šteti državnom interesu u zemlji ali i van zemlji, posebno imajući u vidu njegov portfolio. Takav funkcioner ne bi smio da se olako izvuče po već viđenom sistemu podnošenja ostavke, već mora biti razriješen kako bi se i sa najviše instance bila poslata poruka da postoji politička volja da se sistem mijenja i da se ne toleriše takvo podređivanje javnog interesa privatnom i ugrožavanje povjerenje građana u savjesno i odgovorno vršenje javne funkcije, kako je to i sama ASK navela“, saopštila je Nenezić.

Prema njenim riječima ozbiljnost slučaju daje činjenica da se radi o ministru koji je i Glavni pregovarač za pristupanje EU, odnosno treba da svojim radom i ponašanjem uvodi upravo najbolje evropske standarde i prakse a ne da prednjači u kršenju zakona i bude simbol svega onog sa čim treba da se izborimo u administraciji.

„Bilo kakav dalji angažman Pejovića u procesu pristupanja Crne Gore EU bi bio direktno izrugivanje prema obavezama koje EU postavlja pred nas. CGO posebno pozdravlja efikasnost u postupanju ASK-a i izražava nadu da će i u svim ostalim slučajevima kada je riječ o visokim  funkcionerima njeno postupanje biti podjednako efikasno, na zakonu utemeljeno i neselektivno. Takođe, ohrabrujemo i ASK i druge državne organe da budu proaktivniji u provjeri statusa i imovine javnih funkcionera, a mi ćemo nastaviti da iz pozicije organizacije civilnog društva ukazujemo i u mjeri mogućeg dokumentujemo kršenja zakona od strane istih javnih funkcionera“, zaključila je Nenezić.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor