ASK: Devet funkcionera prekršilo zakon

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije se na današnjoj sjednici upoznao sa podacima iz Izvještaja o radu Agencije za treći kvartal 2017. godine. Većinski je ocijenjeno da je Agencija i u navedenom izvještajnom periodu postigla konkretne i mjerljive rezultate, u skladu sa strateškim ciljevima iz Plana rada ASK za 2017. godinu, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima.

„U izvještajnom periodu, pokrenuta su tri slučaja po službenoj dužnosti, dok je od početka godine pokrenuto ukupno 14 slučajeva. Od tog broja, okončano je 13 slučajeva i u 11 je utvrđeno da postoji ugrožavanje javnog interesa.

Agencija je zaprimila 14 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Od početka godine bilo je ukupno 35 prijava.

Nadležnom tužilaštvu ustupljene su tri prijave, a 10 prijava ustupljeno je drugim nadležnim organima. Do sada su u tri slučaja utvrđene nepravilnosti, dok su postupci za preostalih sedam i dalje u toku. Od početka godine ukupno 16 prijava je ustupljeno tužilaštvu i drugim nadležnim organima“- navodi se u saopštenju.

Podnijet je jedan zahtjev za zaštitu zviždača u izvještajnom periodu. Postupak je u toku. Od početka godine podnijeta su dva zahtjeva.

Urađena sa dva nacrta Mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa i opštih akata i to: Nacrt Mišljenja na Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima i Nacrt Mišljenja na Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi.

Šest organa vlasti donijelo je plan integriteta, a ukupan broj donešenih planova integriteta je 672.

Agencija je izradila 18 mišljenja o postojanju sukoba interesa, koja su se odnosila na potencijalnu sumnju o postojanju sukoba interesa javnih funkcionera u vezi sa: obavljanjem nespojivih funkcija, primanjem naknada u organima upravljanja, članstvom u upravnim odborima, radnim tijelima i komisijama, zaključenjem ugovora.

Nakon sprovedenih postupaka donijeto je 12 odluka, od kojih je za 9 javnih funkcionera utvrđeno da krše Zakon.

Nakon donijetih Odluka i datih Mišljenja u vezi ograničenja u vršenju javnih funkcija u III kvartalu 14 javnih funkcionera je podnijelo ostavke na javne funkcije.

Trenutno je u fazi potpune provjere podataka 700 javnih funkcionera i državnih službenika koji imaju obavezu predaje izvještaja o prihodima i imovini.

Nakon sprovedenih upravnih postupaka Agencija je okončala 50 predmeta, a od početka godine 128 predmeta, i to: 21 zbog nedostavljanja izvještaja o prihodima i imovini, 17 zbog nedostavljanja tačnih i potpunih podataka, kao i 12 u vezi provjere osnova sticanja i izvora sredstava imovine u vrijednosti preko 5.000€, dok je još 20 pokrenutih postupaka (u ovom izvještajnom periodu) u toku.

Podnijeto je ukupno 48 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, i to: 47 zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije i jedan zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Ukupno su izrečene 82 sankcije, od čega 15 opomena i 67 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 27.775 eura, iz oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija, izvještaja o imovini i prihodima i finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

U trećem kvartalu, Agenciji su dostavljena dva izvještaja o sprovođenju plana integriteta, a ukupan broj dostavljenih izvještaja je 665. Svi organi vlasti koji su tokom 2016. usvojili plan integriteta donijeli su izvještaje u 2017.

Jedan kandidat je položio ispit za obavljanje poslova lobiranja i dobio sertifikat o položenom ispitu. Od početka godine ukupno su tri kandidata dobila sertifikat za obavljanje poslova lobiranja.

„Nastavljeno je sa daljim unapređenjem Informacionog sistema, kroz povezivanje sa Centralnm registrom građana i Centralnim registrom privrednih subjekata, kao i kroz izradu projektnog zadatka za izradu modula za kontrolu političkih subjekata i praćenje izbornih kampanja.

Redovno se sprovede edukacije i kampanje, kao i aktivnosti koje proističu iz međunarodne saradnje“- zaključuje se u saopštenju.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor