Search
Close this search box.

Andrijevica: Ugroženi kuća i imanje Vukića Vučeljića

Radi se o ozbiljnoj situaciji koju ja ne mogu sam da riješim. Zato sam zatražio pomoć od lokalne uprave i državnih institucija da pristupe sanaciji klizišta, kaže Vučeljić i dodaje da živi u strahu da se kuća ne srušiUsled obilnih padavina u poslednje vrijeme došlo je do dodatnog aktiviranja brojnih klizišta na području opštine Andrijevica. Pored toga što su vremenske neprilike oštetile saobraćajnice, došlo je i do ugrožavanja imanja i stambenih objekata u pojedinim mjestima. Tako je u selu Košutiće rijeka Perućica dodatno potkopala imanje Vukića Vučeljića uz prijetnju da daljim pomjeranjem tla dođe do urušavanja i njegove kuće.

– Prije desetak godina, u periodu velikih kiša, došlo je do pojave više klizišta na mom imanju, čime je i kuća u kojoj živim sa porodicom bila potpuno ugrožena. To su bila velika pomjeranja tla tako da je pravo čudo kako kuća nije sravnjena sa zemljom. U međuvremenu tlo se malo umirilo, ali je usled poslednjih poplavnih talasa rijeka Perućica dodatno potkopala obalu na kojoj se naslanja moje imanje. Time je došlo do ponovnog aktiviranja starog klizišta i ugrožavanja i imanja i same kuće. Zato neprestano živimo u strahu da se kuća ne sruši, a imanje ode u nepovrat – naglašava Vučeljić.

On je u cilju sanacije klizišta i zaštite imovine pozvao nadležne opštinske i državne službe da mu pruže ruku pomoći.

– Radi se o ozbiljnoj situaciji koju ja ne mogu sam da riješim. Zato sam zatražio pomoć od lokalne uprave i državnih institucija da pristupe sanaciji klizišta. Pozvao sam ih da dođu na lice mjesta i preduzmu odgovarajuće mjere. Mislim da je rješenje da se spriječe dalji udari rijeke na mjesto gdje se klizište pojavilo. Na tom mjestu treba obezbijediti i put koji mještani koriste da bi došli do svojih imanja – kaže Vučeljić.

Iz lokalne uprave su naveli da će sagledati slučaj i pokušati da spriječe dalje urušavanje zemljišta. Kazali su da su se suočili i sa drugim brojnim oštećenjima i klizištima.

– Imamo pojavu velikih oštećenja na putnoj infrastrukturi. Posebno su problematična klizišta koja se aktiviraju čim dođe do većih padavina. Za detaljnu sanaciju tih klizišta potrebna su zaista velika sredstva, koja Opština ne može sama da obezbijedi. Tražićemo pomoć od države i u skladu sa realnim mogućnostima pokušati da zaštitimo i puteve i privatnu imovinu – naveli su iz lokalne uprave.

Koncesionari kumuju oštećenjima puteva

Mještani potkomovskih sela naglašavaju da su i koncesionari u velikoj mjeri oštetili puteve na ovom području. Ustvrdili su da su iza sebe ostavljali devastirane prostore, uništene puteve i poremećena vodoizvorišta.

– Na ovom području su teški kamioni natovareni balvanima, godinama remetili prirodnu ravnotežu i uništavali putnu infrastrukturu, a da nadležne službe nijesu ni pokušale da suzbiju takve pojave. Šumsko bogatstvo iz dijela Mojanske rijeke i drugih lokaliteta su eksploatisali moćnici zanemarujući propise u kojima je jasno naglašeno da je obaveza koncesionara da vrše popravku puteva koje oštete. Posebno je opasno što se prilikom sječe šume pored korita rijeka gomila otpad koji zna da pregradi vodotoke. Kada se ti vodotoci otčepe dolazi do pojave bujica i vode tada nose sve pred sobom – ističu mještani.

Posebnu opasnost predstvaljaju klizišta koja se pojavljuju na putu koji od Andrijevice vodi ka potkomovskim selima. To je u velikoj mjeri ugrozilo bezbjednost saobraćaja na ovoj dionici. Posebnu opasnost predstavlja klizište u mjestu Krnjač koje prijeti da u potpunosti prekine put i na taj način onemogući prolazak motornim vozilima. Inače, ovo klizište se pojavilo još prije desetak godina, ali i pored brojnih obećanja njegova sanacija nije izvršena ni do današnjih dana. Doduše, radnici Komunalnog preduzeća su, u više navrata, širili kolovoz i uklanjali zemlju i kamenje koje se obrušavalo na put, ali to nije predstavljalo konačno rješenje.

Mještani podsjećaju da opasnost predstavljaju i oštećenja na dionici puta od Đulića do Konjuha, kao i ona u mjestu Jošanica. Upozorili su vozače na posebnu opreznost kod mosta u Košutićima, gdje je zbog više klizišta došlo do sužavanja kolovozne trake.

Izvor:DAN

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor