Analiza vode sa tri lokacije na Limu pokazala da uzorci vode ne odgovaraju  propisanim uslovima i ne spadaju u kategoriju voda koje se mogu koristiti za kupanje

Portal sjevercg je došao do rezlutata analize vode sa tri lokacije na Limu, koju je uradio Institut za javno zdravlje odnosno, Centar za zdravstvenu ekologiju, koja je pokazala  da uzorci vode ne odgovaraju  propisanim uslovima i ne spadaju u kategoriju voda koje se mogu koristiti za kupanje.

Na osnovu rezlutata labaratorijskih ispitivanja, uzeti uzorci vode ne odgovaraju uslovima iz člana 5 Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda.

Uzorci koje su uzete na tri lokacije su pokazale naveću zagadjenost Lima u mjestu Gubavač,  ispod industrijske zone (mesnih preradjivača) gdje je uzorak pokazao povećanu vrijednost hemijske potrošnje kiseonika i povećane koncetracije ukupnog organskog ugljenika, kao i povećan odnos Ca/Mg

I na druga dva mjesta na kojim su uzeti uzorci vode ne odgovaraju propisanim uslovima, zbog čega je zaključak da ispitivane lokacije odnosno vode na istim ne spadaju u kategoriju voda koje se mogu koristiti za kupanje.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor