AMM i UNICEF: Omogućiti da majke i očevi istovremeno koriste roditeljsko odsustvo

Imajući u vidu značaj politika po mjeri porodice za svu djecu svijeta, UNICEF je globalno predstavio inicijativu politika radnog mjesta po mjeri porodice s apelom na vlade i kompanije da ih primjenjuju kako bi zaposlenim očevima i majkama omogućili da svojoj djeci obezbijede najbolji početak životaAsocijacija menadžera Crne Gore (AMM) uspostavila je saradnju sa UNICEF-om kako bi na radnom mjestu promovisali politike po mjeri porodice i podržali balans između poslovnog i privatnog života muškaraca i žena.

– Javni i privatni sektor mogu pomoći ekonomskom rastu Crne Gore uspostavljajući radno okruženje koje podjednako podržava žene i muškarce da rade i imaju porodicu, navodi se u zajedničkom saopštenju AMM-a i UNICEF-a.

Zato je, kako smatraju, bitno zakonom omogućiti da majke i očevi u Crnoj Gori istovremeno koriste roditeljsko odsustvo kako bi se djeci obezbijedila kvalitetna porodična briga, naročito odmah po rođenju.

Imajući u vidu značaj politika po mjeri porodice za svu djecu svijeta, UNICEF je globalno predstavio inicijativu politika radnog mjesta po mjeri porodice s apelom na vlade i kompanije da ih primjenjuju kako bi zaposlenim očevima i majkama omogućili da svojoj djeci obezbijede najbolji početak života.

AMM, na osnovu globalnih smjernica UNICEF-a, ove godine organizuje nominaciju za poslodavca s najboljom politikom po mjeri porodice. Nagrada za poslodavca po mjeri porodice biće uručena na gala svečanosti dodjele godišnjih nagrada Naj menadžerima/kama i preduzetnicima/cama u maju ove godine.

Predsjednik AMM, Budimir Raičković, kazao je da je godišnja nagrada AMM-a prepoznata kao jedna od najprestižnijih poslovnih nagrada na nacionalnom nivou koju dodjeljuje struka i da je AMM sa zadovoljstvom podržao tu ideju i donio odluku da uvrsti kategoriju Poslodavac godine – Naj poslodavac po mjeri djece i porodice, u želji da se afirmišu i stimulišu poslodavci, kompanije kao i menadžeri koji sprovode aktivnosti i politike u korist svojih zaposlenih a posebno u pravcu podrške djeci, ženama i porodici.

– Kompanije koje pored rezultata u svoj fokus strateški cilj stavljaju zadovoljstvo i potrebe zaposlenih njihovih porodica i djece imaju budućnost, a ovakav pristup u daljem na nivou države ima mnogostruke benefite po ekonomsko socijalni razvoj i prosperitet, rekao je Raičković.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Huan Santander, smatra da podržavajući žene da ostvare zdrav balans između poslovnog i privatnog života, politike na radnom mjestu prilagođene porodici podstiču ekonomski rast.

– Na primjer, u nordijskim zemljama, u posljednjih 50 godina, ove politike dovele su do povećanja rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) po glavi stanovnika i do 20 odsto. Zaposlene žene u prilici su da ostvare svoje potencijale i osjećaju se ispunjeno, dok istovremeno povećavaju porodične prihode i podstiču ekonomski rast, poručio je Santander.

Britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Karen Madoks, smatra da je ključna stvar u vezi s povećanjem učešća žena u radnoj snazi stvaranje više mogućnosti i za muškarce i za žene. Time se obezbjeđuje bolja briga o djeci, kao i bolja podrška muškarcima i ženama.

– Kroz roditeljsko odsustvo i politike po mjeri porodice muškarci, podjednako kao i žene, mogu da odluče da li će preuzeti ulogu čuvanja djece kod kuće, i da li i kako to uskladiti sa poslom. Poslodavci imaju ulogu u pomaganju muškarcima i ženama da preispitaju i oslobode se društvenih očekivanja o rodnim ulogama koje ponekad ograničavaju njihove izbore, poručila je Madoks.

UNICEF-ovi mladi reporteri vide politike po mjeri porodice kao neophodne da bi jedan poslodavac bio privlačan mladima koji su radna snaga budućnosti.

UNICEF-ova mlada reporterka, Dunja Petričević, rekla je da poslodavci, da bi bili privlačni mladima, moraju voditi računa o njihovom mentalnom zdravlju.

– Na poslodavcima je da pronađu način da svoje zaposlene učine srećnijima, jer samo je odmoran i srećan radnik produktivan, kazala je Petričević.

U Crnoj Gori, fokus nominacije za uspješno sprovođenje politika po mjeri porodice je na podršci privatnog sektora zaposlenim roditeljima kroz ulaganja u kvalitetnu i pristupačnu brigu o djeci uzrasta od jedne godine do šest godina. Na primjer, kompanije mogu da pokriju mjesečne naknade za pohađanje vrtića, dječje dodatke i plaćeno odsustvo roditeljima koji brinu o djeci kad se razbole tokom prvih godina.

Takođe, mogu pokrivati izdatke za dnevni boravak ili brigu o djeci nakon nastave tokom prvih razreda osnovne škole dok roditelji ne završe radni dan i pridruže im se kod kuće. Fokus je, takođe, i na promovisanju roditeljskog odsustva za očeve i na podršci roditeljima da koriste fleksibilno radno vrijeme.

Izvor: DAN

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor