Agencija počela kontrole političkih subjekata i organa vlasti

Sprovođenje kontrolnih aktivnosti od Agencije je predviđeno Planom kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštinama opština Berane i Ulcinj, koji će biti održani 4. februara 2018.

“U cilju unapređenja transparentnosti i integriteta izbornog procesa, Agencija je počela aktivnosti na terenu u cilju detaljne i sveobuhvatne kontrole finansiranja izborne kampanje i nadzora nad poštovanjem odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u toku kampanje za lokalne izbore u opštinama Berane i Ulcinj.

Danas, 15. januara je Agencija započela sprovođenje prvih aktivnosti na terenu u cilju nadzora nad poštovanjem odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, i to u organima vlasti na teritoriji opštine Ulcinj: Opštini Ulcinj, JP Komunalne djelatnosti, JP Vodovod i kanalizacija, Agenciji za izgradnju i razvoj kao i u JU OŠ „Maršal Tito“- navedeno je u saopštenju ASK.

U petak, 19. januara biće sprovedene kontrole za organe vlasti na teritoriji opštine Berane, i to: Opština Berane, D.O.O. “Komunalno”, D.O.O, Agencija za investicije i razvoj Berane, kao i u JU “škola za osnovno muzičko obrazovanje” i JU SMS „Dr Branko Zogović“.

Kontrolne aktivnosti Agencije na terenu, kako su pojasnili, podrazumijevaju uvid u dokumentaciju, odnosno neposredan uvid u poslovne knjige, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju političkog subjekta, organa vlasti i drugog lica koji je subjekat kontrole, i kontrolu iste u okviru zakonom propisanih nadležnosti. O svim kontrolnim aktivnostima koje budu preduzete u institucijama na teritorijama optina Berane i Mojkovac, Agencija će sačiniti izvještaje o sprovedenom nadzoru.

Osim sprovođenja terenskih aktivnosti, Agencija vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona, i to, kako pojašnjavaju, kontinuiranim praćenjem i analizom izvještaja, informacija i prikupljenih podataka o poslovanju i aktivnostima političkih subjekata, organa vlasti i drugih obveznika Zakona dostavljenih redovno na sedmodnevnom ili petnaestodnevnom nivou tokom izborne kampanje, odnosno po zahtjevu Agencije.

“S tim u vezi, Agencija još jednom poziva političke subjekte da u cilju transparentnosti izbornog procesa i efikasne realizacije nadležnosti Agencije koje se odnose na kontrolu finansiranja političkih subjekata u toku izborne kampanje, otvore posebne žiro račune za finansiranje izborne kampanje. Agencija obavještava javnost da je, u skladu sa propisanom obavezom, ovaj organ dobio obavještenje o otvaranju posebnih žiro računa za finansiranje izborne kampanje za 14 izbornih lista, dok obaveza otvaranja posebnih žiro računa nije ispoštovana za njih četiri, do 15. januara 2018“- navedeno je u saopštenju.

Takođe, kako je Opštinska izborna komisija Berane rješenjem odbila da proglasi izbornu listu „Stranka pravde i pomirenja Berane za pravdu“, samo smanjenje broja izbornih lista uticalo je na iznos dozvoljene visine sredstava iz privatnih izvora koja politički subjekti mogu prikupiti u kampanji, kao i iznos ukupnih dozvoljenih troškova kampanje po političkom subjektu.

“Ukoliko tokom sprovođenja kontrole ili nadzora Agencija pribavi podatke koji upućuju na nepravilnosti ili kršenja zakona, u roku od 15 dana od dana uočene nepravilnosti ili kršenja zakona će sačiniti Izvještaj o izvršenoj kontroli ili nadzoru i ostaviti rok za izmjenu ili dopunu dokumentacije, odnosno pokrenuti prekršajni postupak, podnijeti prijavu ili inicijativu nadležnom organu na dalje postupanje“- objašnjeno je iz ASK.

U slučaju podnijetih prigovora, Agencija će pristupiti utvrđivanju činjenica, okolnosti i navoda iz prijave putem izjašnjenja i uvidom u dokumentaciju subjekta prijave, odnosno postupiti po svim podnijetim prigovorima u skladu sa svojim nadležnostima. O svim rezultatima sprovedenih aktivnosti u toku izborne kampanje, Agencija će blagovremeno obavijestiti javnost, zaključili su u saopštenju.

Izvor: AntenaM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor