Agencija još nije ispitala da li je Portu zakonito otpisan dug

Agencija za zaštitu konkurencije u oktobru pokrenula ispitni postupak o otpisu duga za komunalije Adriatik Marinasu. Delegacija EU je prije toga tražila od Agencije informacije o ovom slučaju.

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) još ispituje da li je odluka lokalne vlasti u Tivtu da kompaniji Adriatik Marinas, koja upravlja turističkim kompleksom Porto Montenegro, da otpiše 5,6 miliona eura bila u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći.

Ispitni postupak o ovom slučaju je pokrenut 21. oktobra prošle godine, a iz institucije kojom rukovodi vršilac dužnosti direktora Lepa Aleksić za “Vijesti” su kazali da ne mogu da se izjašnjavaju o postupku koji je u toku, kao ni kada će on biti završen.

Poručuju i da Zakon o kontroli državne pomoći ne definiše rok u kome je AZK dužna da donese odluku o usklađenosti neprijavljene državne pomoći.

“AZK je po službenoj dužnosti pokrenula postupak zbog osnova sumnje da je dodijeljena neprijavljena, a samim tim i nezakonita državna pomoć. Međutim, o svemu tome je potrebno provjeriti činjenice u ispitnom postupku, odnosno, utvrditi da li je u konkretnom slučaju prisutna državna pomoć. Ako se utvrdi prisustvo državne pomoći, onda treba da se procijeni da li je usklađena sa zakonom. Uz to, ako se utvrdi prisustvo nezakonite ili neusklađene pomoći preduzimaju se dalje mjere u skladu sa zakonom”, kazali su u AZK, dodajući da će kada završe ispitni postupak odluku objaviti na svom sajtu.

Ispitni postupak se odnosi na mjere koje proizilaze iz ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, zaključen 17. avgusta 2018. u Tivtu između Opštine i Adriatik Marinasa. Odluka o davanju saglasnosti na predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između Opštine Tivat i te kompanije usvojena je 17. januara 2018. na sjednici Skupštine opštine Tivat.
Delegacija EU u Crnoj Gori obratila se u septembru 2018. godine AZK i tražila informacije da li je Agencija cijenila usklađenost otpisa duga preduzeću Adriatik Marinas, a na osnovu informacija koje su se pojavile u medijima.

Iz AZK su kazali da im je Opština Tivat u roku od 30 dana od dana pokretanja ispitnog postupka dostavila određene podatke i informacije iz kojih proizilazi i neophodnost dodatnih postupanja sa nivoa AZK.

“Shodno tome, nastavili smo sa aktivnostima ispitivanja usklađenosti državne pomoći dodijeljene preduzeću Adriatik Marinas sa zakonom o kontroli državne pomoći, a u pravcu utvrđivanja relevantnih činjenica za donošenje odluke. S obzirom na činjenicu da je ispitni postupak u toku nijesmo u mogućnosti da dajemo bilo kakva izjašnjenja o toku postupka. Posebno ukazujemo na činjenicu da se postupci koji se vode pred AZK, imajući u vidu karakter, složenost, te sveobuhvatnost, vode u dužem vremenskom periodu. Zakon o kontroli državne pomoći ne propisuje rok u kome je AZK obavezna da donese odluku o usklađenosti neprijavljene državne pomoći”, objasnili su u AZK.

Adriatik Marinas u Tivtu je izgradila turistički kompleks Porto Montenegro na lokaciji bivšeg vojno-remontnog zavoda. Tek prije dvije godine zatražen je popust na lokalne dažbine na koje smatraju da imaju pravo na osnovu ugovora o kupoprodaji Arsenala.
Na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, od 12. juna 2019. u Podgorici, Evropska komisija je insistirala na informacijama koje se tiču poreskih olakšica, odnosno potencijalno nezakonito dodijeljene državne pomoći, a naročito imajući u vidu kontekst pregovora Crne Gore za članstvo u EU i neotvoreno poglavlje konkurencije.

EU rok za odluku 18 mjeseci uz mogućnost produženja

Iz AZK ukazuju da kada se govori o rokovima za odlučivanje treba imati u vidu i EU Direktivu 2015/1589 o utvrđivanju detaljnih pravila primjene člana 108 ugovora o funkcioniranju EK koji uređuje postupak donošenja odluke EK o okončanju službenog istražnog postupka.

“EK čini sve što je u njenoj moći kako bi odluku usvojila u roku od 18 mjeseci od pokretanja postupka. Ovaj se rok može produžiti uz obostranu saglasnost EK i države članice. Nakon isteka ovog roka i ako to zatraži država članica, Komisija u roku od dva mjeseca donosi odluku na osnovu podataka koji su joj dostupni“, objasnili su u Agenciji.
Dodaju i da Kodeks najbolje prakse za sprovođenje postupaka kontrole državne pomoći (2018/C 253/05) propisuje rok za donošenje konačne odluke i opravdano produženje službene istrage.

“Komisija uvijek nastoji što brže donijeti konačnu odluku, ako je moguće u roku od 18 mjeseci od pokretanja postupka. Taj se rok može produžiti na osnovu dogovora između službi EK i države članice (davaoca državne pomoći). Produženje može biti prikladno ako se predmet odnosi na novu mjeru pomoći ili se njime otvaraju nova pravna pitanja“, kazali su u AZK.

Izvor:Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor