Advokatura ne treba da podliježe fiskalizaciji

Advokatura ne treba da podliježe fiskalizaciji propisanoj važećim Zakonom o fiskalizaciji u prometu robe i usluga, jer bi to moglo izazvati brojne negativne posljedice po građane i državu u cjelini, saopšteno je iz Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ivan Vukićević, kazao je da je u tom smislu, prethodno istaknut zahtjev advokata opravdan, pa bi njegovo ignorisanje ozbiljno dovelo u pitanje ostvarivanje vladavine prava i pravne sigurnosti.

„Stoga, u duhu zakonske obaveze o međuresornoj saradnji, apelujemo da se sa predstavnicima advokatske profesije u Crnoj Gori intenzivira komunikacija u cilju postizanja obostrano prihvatljivog rešenja i zaštite interesa građana“, naveo je Vukićević u saopštenju.

On je rekao da je advokatura u neuporedivo drugačijem položaju u odnosu na ostale profesije.

„Za razliku od svih drugih komercijalnih djelatnosti, jedino je advokatura prepoznata i definisana Ustavom kao nezavisna i samostalna profesija koja pruža pravnu pomoć“, kazao je Vukićević.

Djelatnost advokature regulisana je i Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore, Kodeksom profesionalne etike advokata i Advokatskom tarifom.

„Zaštita i ostvarivanje garantovanih ljudskih prava i sloboda direktno i svakodnevno zavisi od advokature kao djelatnosti pružanja pravne pomoći. Efikasan pristup pravdi sastavni je dio prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Zbog toga je obezbjeđivanje efikasnog i nezavisnog rada advokata od ključnog značaja za zaštitu vladavine prava i pravne sigurnosti“, smatra Vukićević.

Navedena uloga advokatske profesije je, kako je objasnio, potvrđena od Ujedinjenih nacija, kao i od Savjeta Evrope.

„Bilo bi sasvim pogrešno kada bi, u pogledu fiskalizacije, advokatura bila poistovjećena sa trgovačkim i klasičnim uslužnim djelatnostima. Promet proizvoda i usluga nisu isto što i pružanje pravne pomoći. Zbog toga se samo čini da bi fiskalizacijom advokatske djelatnosti bio obezbijeđen jednak odnos prema svima“, naveo je Vukićević.

Kako je to potvrdio i Ustavni sud, princip jednakosti podrazumijeva da iste slučajeve treba tretirati na isti način, a različite različito.

„Ovo je stav i Evropskog suda za ljudska prava koji je, u slučaju Jordan protiv Velike Britanije, istakao da tamo gdje opšta politika ili neka mjera ima nesrazmjerno štetan efekat na neku određenu grupu, ista može biti smatrana diskriminatornom“, objasnio je Vukićević.

Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu robe i usluga na advokatsku djelatnost mogla bi, pored ostalog, dovesti do privremene zabrane obavljanja advokatske djelatnosti, što je suprotno i odredbama važećeg Zakona o advokaturi, budući da je samo Advokatska komora ovlašćena da izrekne mjeru privremene zabrane bavljenja advokaturom.

„U državama regiona, kao i u zemljama Evropske unije, advokatura je opravdano izuzeta iz fiskalizacije, pa nema razloga da standardi i argumenti koji su prihvaćeni u državama članicama Evropske unije ne budu na isti način primjenjeni i u Crnoj Gori“, precizirao je Vukićević.

Prema njegovim riječima, obaveza poštovanja poreske discipline nesumnjivo se odnosi i na advokate, koji imaju poseban zadatak da budu primjer poštovanja zakona.

„Advokati su obavezni da plaćaju porez na dohodak fizičkih lica i obavezne doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje. Uz to, oni su, u odgovarajućim slučajevima, i obveznici poreza na dodatu vrijednost (PDV)“, dodao je Vukićević.

On je kazao da ne treba posebno naglašavati da advokati, u slučaju nezakonitog izbjegavanja obaveze plaćanja poreza i doprinosa kroz neevidentiranje prometa, podliježu krivičnoj odgovornosti za utaju poreza i doprinosa – što za posljedicu može imati prestanak prava na bavljenje advokaturom.

„Obaveza transparentnog rada advokata i javna kontrola prihoda koje oni ostvaruju ne dovodi se u pitanje, ali sam način sprovođenja te kontrole ne smije zadirati u nezavisnost i samostalnost te specifične profesije niti nesrazmjerno otežavati rad advokata“, zaključio je Vukićević.

Izvor:RTCG
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor