Traže razrješenje rektorke

Predstavnici Vlade u Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore (UCG) podnijeli su tom tijelu inicijativu za razrješenje rektorke Radmile Vojvodić, zbog, kako su naveli, prekoračenja ovlašćenja. Inicijativu su potpisali Vladan Joković, Milanko Damjanović, Nataša Pešić, Mubera Kurpejović i Goran Jovetić. Oni podsjećaju da je Statutom UCG propisano da rektor može biti razriješen dužnosti i prije isteka […]

Juče se u hotelu “Berane” odigrala prava drama kada je muškarac upao u centralni dio ovog objekta, navodno opasan eksplozivom, uzvikujući “Alahu ekber”

Juče se u hotelu “Berane” odigrala prava drama kada je muškarac upao u centralni dio ovog objekta, navodno opasan eksplozivom, uzvikujući “Alahu ekber”.  Povodom interesovanja medija za događaj koji se juče desio u Beranama, a za koji je već u medijima nezvanično prenešeno da se radi o licu koje je u hotelu „Berane“ uzvikivao parole […]

I za šupu po dozvolu u Podgoricu!

Glasanje o Zakonu o planiranju prostora u utorak odloženo zbog uzdržanosti koalicionih partnera. Saglasnost za podizanje velikih i malih građevina građani će tražiti u Podgorici.         PREDLOŽENI Zakon o prostornom planiranju i izgradnji našao se u utorak pred poslanicima vladajuće većine u crnogorskoj skupštini , ali se o njemu nije glasalo, već […]

„Rada” na doboš za 2,55 miliona

Ste­čaj­na upra­va bje­lo­polj­ske fa­bri­ke Bje­la­si­ca Ra­da ras­pi­sa­la je oglas za pro­da­ju cje­lo­kup­ne imo­vi­ne kom­pa­ni­je, po ukup­noj po­čet­noj ci­je­ni od 2,55 mi­li­o­na eura, na­kon što je pro­šle sed­mi­ce utvr­đe­na li­sta po­tra­ži­va­nja, a 8. sep­tem­bra pro­gla­šen ban­krot. Pri­ja­ve za ku­po­vi­nu imo­vi­ne fa­bri­ke mi­ne­ral­ne vo­de za­in­te­re­so­va­ni kup­ci mo­gu sla­ti do 25. ok­to­bra. Na pro­da­ji su, ka­ko pi­še u […]

STUDENTI VMŠ: Žrtve inaćenja ministarstva i rektorke

Držanjem u tajnosti izvještaja i plana i programa nastave uprava Univerziteta Crne Gore (UCG) je studente Visoke medicinske škole (VMŠ) dovela u nezavidnu i tešku situaciju, ocijenili su studenti prve godine te škole. Oni apeluju na nadležne da krivci snose odgovornost. „Studenti Visoke medicinske škole su izuzetno zabrinuti za način na koji nadležne institucije sprovode, […]