Obećavaju milione, a na sjeveru Crne Gore sve gore

Sje­ver Cr­ne Go­re go­di­šnje na­pu­sti do 5.000 gra­đa­na, ko­li­ko ih na go­di­šnjem ni­vou osta­ne bez po­sla, a u po­sled­nje dvi­je i po de­ce­ni­je u toj re­gi­ji je pri­va­ti­za­ci­ja­ma uni­šte­no pre­ko 70 pred­u­ze­ća, zbog če­ga se ne mo­že oče­ki­va­ti da će za dvi­je go­di­ne taj re­gi­on osje­ti­ti ika­kav na­pre­dak. To su oci­je­ni­li sa­go­vor­ni­ci „Da­na“, re­a­gu­ju­ći na […]

Predsjednik Žurić obišao jutros radove na premošćavanju rijeke Ljuboviđe u Ravnoj Rijeci

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić obišao je jutros radove na premošćavanju rijeke Ljuboviđe u Ravnoj Rijeci koji će biti završeni danas. Žurić je kazao da je ovo značajan događaj ne samo za Ravnu Rijeku nego za čitavo Bijelo Polje. Ovo je faza valorizacije bjelopoljske strane Bjelasice koja će našim građanima biti najvidljivija. Od velikog […]

Ambasador Turske Sehat Galip: ,,Nadam se razvoju i investiranju u sjever Crne Gore, kako bi se pozitivno uticalo na smanjenje regionalnih i demografskih razlika u zemlji“

Ambasador Turske Sehat Galip kazao je na sastanku s ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem da se nada razvoju i investiranju u sjever Crne Gore, kako bi se pozitivno uticalo na smanjenje regionalnih i demografskih razlika u zemlji. „Tema susreta dva zvaničnika bili su prijateljski odnosi dvije zemlje, ali i politička i ekonomska saradnja, koja […]

Bijelo Polje: Uletjela autom u groblje

Bjelopoljka Ivana Rakočević (24) lakše je povrijeđena u udesu koji se dogodio u mjestu Kisjele vode.    Foto:Podgorički vremeplov Rakočević je bila za volanom “Fiat punta” kada je izgubila kontrolu nad automobilom, prešla na suprotnu stranu puta, probila betonsku i metalnu ogradu i zaustavila se unutar mjesnog groblja.

Delegacija EU: Vlast i opozicija da započnu dijalog

Iz Delegacije EU u Podgorici kazali su da očekuju da vlast i opozicija započnu konstruktivan dijalog sa ciljem prevazilaženja trenutne političke situacije. To je saopšteno Danu na pitanje u vezi s bojkotom parlamenta i aktuelne političke situacije u zemlji. Kao što su više puta ponovili visoka predstavnica za spoljnu i bezbjednosnu politiku i potpredsjednica Evropske […]

Na biro se vratilo 4.000 majki

Na evidenciju Zavoda za zapošljavanje vratilo se nešto više od 4.000 žena koje su koristile novčanu nadoknadu po osnovu rođenja troje i više djece. Kada će se preostalih 10.000 majki prijaviti biroima rada zavisi od njihovih interesovanja i dinamike savjetodavaca ZZZCG u obavljanju administrativnih poslova. Rok za prijavu nije oročen. Mogu se uključiti u evidenciju […]