Opština Bijelo Polje: „Iskopani skelet slučajnost, ne loša namjera“

Gradski trg u Bijelom Polju rekonstruiše se u gabaritima koji su definisani još 50-ih godina prošlog vijeka, a slučaj pronađenog skeleta tokom radova je nešto što se dešava u svim gradovima, saopštio je direktor Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje Milanko Minić, naglasivši da je sličnih slučajeva bilo i ranije u najvećem gradu […]

NVO I GRADJANI ZAJEDNO KRENULI U ODBRANU LIMA: Ispod ,,Mesopromet-a“ ponovo ispuštena životinjska otpad i otpadne vode, spriječeno nelegalno odlaganje otpada na obali Lim-a (Video)

S obzirom da inspekcije i Komunalna policija u Bijelom Polju ne rade svoj posao, danas su se dan nakon objavljivanja u medije da je Lim zagadjen, aktivisti Euromosta, ribolovci i gradjani organizovali u cilju odbrane Lim-a. Danas su opet na istom mjestu ispod kompanije,, Mesopromet- Franca“ snimili i fotografisali  ispuštanje životinjskog otpada kao i otpadnih […]

Majke protestovale: Dok se ne vrate naknade borba neće prestati

Korisnice naknada za majke sa troje i više djece ponovo su se okupile ispred Skupštine Crne Gore. Željka Savković poručila je da „borba neće prestati dok se naknade majkama ne vrate“. Snežana Ćupić poručuje da majke treba da budu još hrabrije i da nastave borbu. „Pozivam danas Kemala Purišića da stane ispred majki i kaže […]

Danas opet ispuštena krv u Lim

Danas je opet ispuštena krv u Lim, a što se vidi na gotografijama koje su proslijedjene Portalu sjevercg.                               Na fotografijama se vidi crvena tečnost koja teče niz Lim, ali nam nije odgovoreno na kojem su mjestu fotografije napravljene. Od organizacija […]

Zoronjić: Ministar da se izvini i podnese ostavku, ponižavaju državu na svakoj adresi

Kad bi postojao minimum profesionalne etike, ministar obrazovanja Damir Šehović morao bi podnjeti ostavku i izviniti se kolegama iz Hrvatske za svojevrsni skandal sa prepisivanjem kurikuluma, saopštila je potpredsjednica Građanskog pokreta URA – Suada Zoronjić. Ona je navela da ne bi bio problem kada bi se komparativna praksa koristila za unapređenje nekog segmenta javnih politika, […]

Deportovano 300 crnogorskih državljana

Iz ze­ma­lja Evrop­ske uni­je (EU) od po­čet­ka go­di­ne pri­nud­no je vra­će­no 300 cr­no­gor­skih gra­đa­na, po­ka­zu­ju po­da­ci iz Iz­vje­šta­ja o re­a­li­za­ci­ji ak­ci­o­nog pla­na za po­gla­vlje 24 prav­da, slo­bo­da i bez­bjed­nost. Ka­ko se na­vo­di u tom do­ku­men­tu, dr­ža­ve čla­ni­ce EU su po­sla­le 140 za­htje­va za re­ad­mi­si­ju, a naj­vi­še ih je bi­lo iz Nje­mač­ke iz ko­je je de­por­to­va­no […]