Joković novi predsjednik SNP-a

Novi predsjednik Socijalističke narodne partije je Vladimir Joković, odlučeno je na osmom kongresu te partije. 428 delegata biralo je između Jokovića, Snežane Jonice i Gorana Dašića. Joković je osvojio 224, a Jonica 199 glasova. Glasalo je 429 delegata, dva listića bila su nevažeća. Treći kandidat za predsjednika stranke, Goran Dašić, dobio je četiri glasa. „Nema ovdje […]

GRADJANI ŠALJU: Iskopali prije izbora da asfaltiraju pa zaboravili(Video)

Portalu sjevercg su se obratili gradjani iz Bijelog Polja prigradskog naselja Kulina, gdje su nam proslijedili snimak na kojemu se vidi kako im je prokopana ulica, zbog čega su im porodice i djeca dovedene u opasnosti. Oni kažu, da je prokopana po nalogu Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj opštine Bijelo Polje, prije zadnjih parlementarnih […]

PROFESOR PMF-A DANILO MRDAK SA SARADNICIMA OBIŠAO LIM : Rijeka mrtva, ribe nema

Da je ri­blji fond u ri­je­ka­ma na pod­ruč­ju bje­lo­polj­ske op­šti­ne u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju, po­ka­zao je i obi­la­zak prof. dr Da­ni­la Mr­da­ka s Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta iz Pod­go­ri­ce. On se sa sa­rad­ni­ci­ma na jed­nom svom pro­jek­tu isto­vre­me­no upo­znao se sta­njem ri­je­ka Lim, Bi­stri­ca i Lju­bo­vi­đa. Ka­ko ka­že, utvr­dio je da ri­be sko­ro vi­še i ne­ma, što će […]