Search
Close this search box.

Pridruživanje SEPA -i smanjuje troškove plaćanja i sivu ekonomiju

Prema analizi Svjetske banke cijena transfera novca mogla bi biti deset do 17 puta niža, dok bi se digitalna plaćanja mogla povećati do deset odsto, što bi vodilo smanjenju sive ekonomije za oko dva odsto.
Korist od pristupanja Crne Gore SEPA-i (jedinstveno područje plaćanjima u eurima) su brža i efikasnija plaćanja uz značajno niže troškove, od dosadašnjih transfera koja su između crnogorskih i banaka iz EU išla preko korespondentskih banaka, kazao je Pobjedi direktor sektora za platni promet Centralne banke (CBCG) Andrija Jovović.

Prema analizi Svjetske banke provizije za bankarske transakcije na Zapadnom Balkanu do pet hiljada eura su pet, a iznad 20.000 eura 17 puta veće nego u zemljama članicama SEPA-e.

Foto: CBCG

Ocjena

U toku je ocjena usklađenosti propisa, od koje će zavisiti dalje dinamika pristupanja SEPA-i, a CBCG ulaže maksimalne napore da to bude u što kraćem roku. Odluku o proširenju geografskog obuhvata SEPA-e na Crnu Goru treba da donese Evropski platni komitet (EPC), kada procijeni da ispunjavamo kriterijume tog tijela – kazao je Jovović našoj redakciji.

SEPA obuhvata 27 članica Evropske unije, tri države koje nijesu članice, ali su dio Evropske ekonomske zajednice i šest država na čiju je teritoriju proširen opseg SEPA područja (Andora, Monako, San Marino, Švajcarska, Velika Britanija, Vatikan).

Jovović je naveo da se, prema analizi Svjetske banke, može očekivati da povezivanje crnogorskih banaka na SEPA platne šeme doprinese značajnom smanjenju troškova i povećanju brzine transfera novca, te smanjenju sive ekonomije povećanjem nivoa digitalnih plaćanja.

Prema procjeni, digitalna plaćanja mogla bi da se povećaju i do deset odsto, što bi vodilo smanjenju sive ekonomije za dva odsto, jednostavnijim, bržim i efikasnijim plaćanjima u eurima iz i ka ostalim zemljama SEPA područja, značajnom povećanju inkluzije u elektronskim plaćanjima, budući da na nivou EU digitalna plaćanja koristi 20 odsto više odraslog stanovništa u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana (99 odsto u EU u odnosu na 76 odsto u zemljama ZB) – rekao je Jovović i dodao da će pored ovih ekonomskih pokazatelja, u jednom širem smislu, ulazak Crne Gore na spisak zemalja koje su dio SEPA područja, predstavljati i dalje približavanje Crne Gore EU.

Aplikacija

U pogledu obima detalja i sadržaja informacija, dokument koji smo predali EK je jednak zvaničnoj aplikaciji i sadrži detaljni prikaz usklađenosti u dijelu platnih usluga, bankarstva, sprečavanja pranja novca, zaštite ličnih podataka, zaštite konkurencije i sl. Postoji mogućnost da u procesu ocjene aplikacije, dobijemo sugestiju za dodatnu harmonizaciju pojedinih propisa – saopštio je Jovović.

On je pojasnio da nakon okončanja postupka ocjene nacrta aplikacije, slijedi analiza zvanične aplikacije, koja će biti upućena Evropskom savjetu za plaćanja. -Kad i to tijelo da pozitivan odgovor, stiču se uslovi da pojedinačne banke predaju svoje zahtjeve za priključivanje SEPA platnim šemama. CBCG će pratiti ovaj proces i biti spremna da pruži svu neophodnu podršku bankama, kao i da sprovede sve potrebne aktivnosti iz domena svoje nadležnosti – kazao je Jovović i dodao da je dogovorena i tehnička podrška Svjetske banke u cilju olakšavanja priključivanja banaka pojedinačno.

Jovović je naveo da je na nivou CBCG formirana 9. februara ove godine radna grupa koja je pripremila nacrt aplikacije u dijelu važećih kriterijuma za proširenje SEPA koji su u nadležnosti vrhovne monetarne institucije, kao i nacrte relevantih propisa iz nadležnosti CBCG. U pripremi nacrta aplikacije učestvovala su i ministarstva finansija, ekonomije, unutrašnjih, vanjskih i evropskih poslova.

On je kazao da će nakon pridruživanja pojedinačnih banaka nekoj od SEPA platnih šema, plaćanja sa i na račune kod crnogorskih banaka na i sa računa kod neke od banaka iz SEPA država, biti moguće na način koji je brži, efikasniji i jeftiniji od dosadašnjih plaćanja koja idu preko korespondentskih banaka.

Pejpal

Jovović kaže da kompletiranje usluga Pejpala (PayPal) u Crnoj Gori, odnosno aktiviranje njihove funkcije prijema novca iz inostranstva, nema direktne veze sa pridruživanjem SEPA-i. -Pejpal je međunarodna komercijalna kompanija koja pruža usluge onlajn plaćanja širom svijeta (ne samo u zemljama EU) i u pitanju je njihova poslovna odluka koje servise i kada će ponuditi nekoj grupi korisnika. Što se tiče nadležnosti CBCG još jednom naglašavamo da je kreiran takav zakonodavni ambijent koji platformama za posredovanje u elektronskim transakcijama, uključujući i Pejpal, omogućava nesmetani rad i ponudu svih servisa – istakao je Jovović.

Kriptovalute

Učešće u SEPA platnim šemama ne veže se za konkretna plaćanja prema ili od pravnih lica koja se bave emitovanjem i/ili trgovanjem kriptovalutama, niti takva ograničenja postoje u pravilima rada SEPA platnih šema – rekao je Jovović.

On je istakao da za kriptovalute u Crnoj Gori ne postoji pravni osnov i nije uređena oblast trgovine, izdavanja i nadzora nad digitalnom imovinom i pružanja, odnosno pružalaca usluga povezanih sa digitalnom imovinom koja podrazumijeva i kriptovalute.

Dok ne bude donijet odgovarajući zakon, CBCG slično kao i ostali regulatori finansijskih tržišta, ukazuje da ulaganje u kriptoimovinu nosi određeni stepen rizika, imajući u vidu da ta imovina nema pokriće, odnosno jemstvo CBCG ili drugih institucija – poručio je Jovović.

 

Autor: Srđan Popović

Izvor. Pobjeda

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor