U četvrtak o inovacijama u poljoprivredi

Inovaciono-preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis organizovaće u četvrtak regionalnu konferenciju Poljoprivreda vođena inovacijama, tokom koje će se učesnici upoznati sa primjenom robotike i automatike u toj privrdenoj grani.

Konferencija se organizuje u okviru projekta FILA Plus, koji predstavlja kapitalizaciju postignutih rezultata prethodno implementiranog FILA projekta, sufinansiranog od INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Italija–Albanija–Crna Gora 2014–2020.

“Učesnici će se tokom konferencije upoznati sa primjenom robotike i automatike u poljoprivredi, nakon čega će predstavnici relevantnih institucija iz Crne Gore i regiona razgovarati o konceptu pametne i održive poljoprivrede, primjerima najbolje prakse, te mogućnos-tima za dalje unapređenje”, navodi se u saopštenju.

Tokom konferencije će biti riječi i o održivoj poljoprivredi i lancima vrijednosti hrane, kao jednoj od prioritetnih oblasti S3 Strategije pametne specijalizacije Crne Gore.

Nacionalni i regionalni govornici, kao i primjeri najbolje prakse, će učesnike upoznati sa izazovima u implementaciji inovacija u poljoprivredi, kao i o dostupnoj podršci ključnoj za razvoj inovativnih rješenja.

“Na samom kraju konferencije, kroz panel sesiju, učesnici će imati priliku da čuju više o benefitima digitalizacije agroturističke ponude kroz prezentaciju primjera najbolje prakse iz Crne Gore i regiona, te o iskustvima i izazovima sa kojima su se susretali tokom razvoja svog poslovanja”, dodaje se u saopštenju.

Radni jezik konferencije će biti engleski, a za sve zainteresovane učesnike biće obezbijeđen i simultani prevod.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor